Wereldwijde omzet uit technische verzekeringen stagneert; resultaten verslechterd door premiedaling en stijgende schadelast

 

De wereldwijde premieomzet uit technische verzekeringen (engineering) blijft na een jarenlange groei tussen sinds 1999 – met een piek in 2011 ($ 24 miljard) – al enkele jaren op een iets lager niveau steken: rond de $ 21 miljard, wat neerkomt op 3% van de totale premie-inkomsten uit zakelijke verzekeringen ($ 730 miljard). Ongeveer de helft van de technische verzekeringsomzet is afkomstig uit projectverzekeringen met een dekking voor constructie- en installatiesrisco’s aan fabrieken, gebouwen en infrastructuur, zo blijkt uit een recent verschenen rapport van het Swiss Re Institute.  Tegelijkertijd komt hierin naar voren dat de laatste jaren het verzekeringstechnisch resultaat is verslechterd, enerzijds door premieverlagingen en anderzijds een toenemende schadelast in enkele constructiesectoren.

Een andere uitkomst is dat de EMEA-regio het grootste aandeel behoudt in de wereldwijde omzet uit technische verzekeringen. Daarbij blijft de Londense verzekeringsmarkt weliswaar een belangrijk centrum voor bouwgerelateerde verzekeringen, maar zijn in dit segment nieuwe internationale hubs in Singapore, Dubai en Miami sterk in opkomst.

Verder wordt verwacht dat van ontwikkelingen als de verdergaande verstedelijking, de schaal van vervanging van verouderde infrastructurele weken en de ontwikkeling van nieuwe vormen van renewable energy een positieve impuls uitgaat van de investeringen in de bouw en daarmee naar de vraag van technische verzekeringspolissen.  Bovendien wordt voorzien dat nieuwe technologieën kunnen leiden tot significante efficiencyverbeteringen, waaronder verbeterde monitoringsmogelijkheden en een beperking c.q. betere beheersing van bouwgerelateerde risico’s. “Aan de andere kant brengen de nieuwe technologische ontwikkelingen ook nieuwe risico’s met zich mee, zoals cyber”, meldt het rapport.