Weinig bijval voor stelling ‘Werknemers zijn moreel verplicht tijdelijk salaris in te leveren ter voorkoming gedwongen ontslagen en/of zware financiële problemen werkgever!”

Aon kwam vorige week met een in de branche niet eerder vertoond voorstel: werknemers werden gevraagd tijdelijk salaris in te leveren in ruil voor baangarantie vanwege de verwachte financiële problemen als gevolg van de Coronacrisis. Op de stelling ‘Werknemers zijn moreel verplicht tijdelijk salaris in te leveren ter voorkoming van gedwongen ontslagen en/of zware financiële problemen van hun werkgever’ volgde één van de grootste aantal reacties vanuit de lezerskring op een stelling.

De meningen van de lezers zijn verdeeld: ruim 15% omarmde de stelling, 38% was het hiermee slechts ten dele eens en 46% antwoordde met ‘oneens’. Eén van de drie  respondenten was het niet (32,99%) eens met de stelling, omdat zij dit ‘morele chantage’ vinden. Hoe zien de carrièrekansen eruit van medewerkers die hiermee niet akkoord gaan?

Eén van de tien brancheprofessionals  antwoordde eveneens met ‘oneens’ met als argument dat wat medewerkers ook aan salaris inleveren, gedwongen ontslagen vanwege de grote financiële gevolgen van de crisis onvermijdelijk zullen zijn en ruim 3% deed hetzelfde omdat men van mening is dat je als werkgever een dergelijk financieel offer nimmer nimmer van je werknemers verlangen en het een probleem is voor de werkgever die naar andere oplossingen moet zoeken om kosten te beheersen.

Een minderheid onderschrijft de stelling volledig: 10.31% van de lezers is van mening dat je in crisistijd solidair moet zijn met je werkgever, mits het bedrijf natuurlijk werkelijk in zware financiële problemen verkeert en ruim 5% geeft aan dat je in de huidige periode solidair moet zijn met je collega’s om te  voorkomen dat zij de kans lopen ontslagen te worden.  Bijna twee van de vijf respondenten   is het deels eens met de stelling. Ruim een kwart (25,77%) kruiste als antwoord aan dat ‘het tijdelijk inleveren van salaris een reëel voorstel is mits het nu gekorte salaris op termijn alsnog wordt uitgekeerd als de financiële problemen voorbij zijn. Daarnaast vindt éém van de acht lezers (12,37%)  het tijdelijk inleveren van salaris een reëel voorstel mits daar een rechtevenredige arbeidstijdverkorting tegenover staat zodat salaris per gewerkte uren gelijk blijft.