Waarschuwing DNB tegen Binance


De Nederlandsche Bank (DNB) maakt bekend dat Binance zonder wettelijk verplichte registratie bij DNB cryptodiensten in Nederland aanbiedt. Dat betekent dat Binance in strijd handelt met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en illegaal: (1) diensten aanbiedt voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta, en (2) bewaarportemonnees aanbiedt.

Klanten kunnen hierdoor een verhoogd risico lopen om betrokken te raken bij witwassen of terrorismefinanciering.

Indien u wilt weten of een aanbieder van cryptodiensten onder toezicht van DNB staat kunt u op de website van DNB (Register van aanbieders van cryptodiensten (dnb.nl)) het register raadplegen. Meer informatie over crypto’s vindt u op ‘Wat u moet weten over crypto’s’.

Foto: DNB B Mijster