VS: Ministerie van Justitie spant rechtszaak aan tegen fusie Aon en Willis Towers Watson 


Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft gisteren (16 juni) bij de Amerikaanse rechtbank voor het District of Columbia een civiele antitrust-rechtszaak aangespannen tegen  Aon’s voorgestelde overname van Willis Towers Watson ter waarde van $ 30 miljard, een transactie die twee van de ‘Big Three’ wereldwijde opererende verzekeringsmakelaars zou samenbrengen. Als reden wordt aangevoerd dat de fusie de concurrentie dreigt uit te schakelen, de prijzen te verhogen en de innovatie te verminderen voor Amerikaanse bedrijven, werkgevers en vakbonden die afhankelijk zijn van deze belangrijke diensten.

“De actie van vandaag toont de inspanningen van het ministerie van Justitie om schadelijke consolidatie tegen te gaan en zo een competitieve markt te behouden die direct en indirect de Amerikanen in het hele land ten goede komt”, licht procureur-generaal Merrick B. Garland toe.  “Amerikaanse bedrijven en consumenten vertrouwen op de concurrentie tussen Aon en Willis Towers Watson om de premies laag te houden voor cruciale diensten, zoals adviezen over zorg- en pensioenvoorzieningen. Door Aon en Willis Towers Watson toe te staan ​​te fuseren, zou die vitale concurrentie afnemen en zouden Amerikaanse klanten minder keuzes, hogere prijzen en diensten van lagere kwaliteit krijgen.”

Hij vervolgt: “Aon en Willis Towers Watson bieden essentiële begeleiding aan veel van Amerika’s grootste bedrijven. Amerikaanse bedrijven zijn van hen afhankelijk voor hun zorg- en pensioenvoorzieningen en om hun kosten laag te houden door complexe en veranderende risico’s te (laten) managen. Ze concurreren elkaar om deze diensten te leveren, wat ervoor zorgt dat bedrijven innovatieve, hoogwaardige bemiddelingsdiensten krijgen om hun risico’s te managen en belangrijke zorg- en  pensioenvoorzieningen aan hun werknemers te bieden tegen een redelijke prijs. Zoals in de aanklacht wordt gesteld, zou de fusie deze belangrijke concurrentie op vijf markten uitschakelen, met hogere kosten voor bedrijven en consumenten en een  verminderde kwaliteit en innovatie tot gevolg.”

 De fusie tussen Aon en Willis Towers Watson zou twee van de ‘Big Three’ verzekeringsmakelaars combineren die wereldwijd service, geavanceerde gegevens en analyses, en een brede en diepgaande kennis en expertise kunnen bieden die andere makelaars niet (kunnen) bieden. Zoals in de aanklacht wordt beweerd, opereren Aon en Wills Towers Watson “in een oligopolie” en “zullen ze nog meer concurrentiekracht hebben wanneer de Willis-deal wordt gesloten.” Als ze zouden fuseren, zouden Aon en Willis Towers Watson hun verstevigde marktpositie kunnen aanwenden om de kosten te verhogen en de kwaliteit te verminderen van de producten waarop duizenden Amerikaanse bedrijven en hun klanten, werknemers en gepensioneerden vertrouwen

Hoewel Aon en Willis Towers Watson hebben ingestemd met het afstoten van bepaalde bedrijfsonderdelen in verband met onderzoeken door verschillende internationale mededingingsinstanties, stelt de aanklager dat deze voorgestelde remedies ontoereikend zijn om de consumenten in de Verenigde Staten te beschermen. Hij  stelt ook dat de op de VS gerichte afstotingen  op het gebied van zorgvoorzieningen en in het bijzonder de zakelijke assurantiemakelaardij  ‘volstrekt onvoldoende zijn om de grote zorgen van de afdeling weg te nemen’.

Reactie Aon en Willis Towers Watson

Aon en Willis Towers Watson hebben in een gezamenlijk persbericht gereageerd op de door het Amerikaanse ministerie van Justitie genomen juridische stappen: “”We zijn het niet eens met de aanklacht van het Amerikaanse ministerie van Justitie, die hiermee een gebrek toont  aan begrip van ons bedrijf, de klanten die we bedienen en de markten waarin we actief zijn.”

“Aon en Willis Towers Watson zijn actief in brede, concurrerende gebieden van de economie en onze voorgestelde combinatie zal de innovatie versnellen voor onze klanten, waardoor er meer keuze ontstaat in een toch al dynamische en concurrerende markt. Hoewel deze voorgestelde combinatie niet is ontwikkeld met de pandemie in gedachten, onderstreept de impact van de pandemie de noodzaak om vergelijkbare systeemrisico’s aan te pakken, waaronder cyberdreigingen, klimaatverandering en de groeiende gezondheids- en welvaartskloof die de nieuwe combinatie  beter zal kunnen aanpakken.”