Vrijdag- en zaterdagavond favoriet bij dievengilde; onverminderd hoog inbraakrisico tijdens de kerstdagen

 

Verzekeraars ontvangen de meeste claims naar aanleiding van inbraken op vrij- en zaterdagen. Het aantal inbraakclaims is dan gemiddeld 15% hoger dan op andere dagen. Dat blijkt uit de nieuwste Risicomonitor Woninginbraken van het Verbond van Verzekeraars. Verder zagen verzekeraars het totaal aantal inbraakclaims in 2017 met 5% dalen, maar ontvangen nog steeds gemiddeld 166 inbraakclaims per dag. De kerstdagen blijven voor inbrekers onverminderd populair. Verzekeraars ontvangen dan bijna gemiddeld twee keer zoveel claims als op een normale dag (332).

Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars noteerde 60.747 schadeclaims in 2017 op de inboedel- en opstalverzekering naar aanleiding van een inbraak of inbraakpoging. Dat is vijf procent lager dan de 63.932 in 2016. Verzekeraars zien al jaren het aantal inbraakclaims dalen – van 85.290 in 2013 via 70.194 in 2014 naar 60.989 in 2015, maar noteerden in 2016 een kleine stijging. Het aantal inbraakclaims zit in 2017 weer op hetzelfde niveau als in 2015 naar 63.832.

“De dalende trend zet zich dus gelukkig voort”, vertelt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. “Maar omgerekend ontvangen verzekeraars per uur nog steeds gemiddeld zeven inbraakclaims. Dat zijn zeven slachtoffers met een traumatische ervaring per uur.” Het Verbond benadrukt daarom dat de inzet van politie en gemeenten op preventie, handhaving en opsporing van groot belang blijft. Op de campagnewebsite van het ministerie van Justitie en Veiligheid staat wat bewoners zelf kunnen doen om het inbrekers zo moeilijk mogelijk te maken.

Vrijdag- en zaterdagavond populair
Voor het eerst zijn de inbraakclaims per weekdag in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat de meeste claims worden ingediend naar aanleiding van inbraken op vrijdag (226) en zaterdag (233). “In tegenstelling tot doordeweekse avonden, zijn we op vrijdag- en zaterdagavond veel buiten de deur,” vertelt Weurding. “Daar lijken inbrekers slim op in te spelen”. Op donderdagen wordt er gemiddeld 208 keer ingebroken, op zowel maandag als woensdag 200 keer, op zondag 198 keer en op dinsdag 195 keer.

Piek tijdens kerstdagen en oud en nieuw
Ook in 2017 ontvingen verzekeraars twee keer zoveel inbraakclaims tijdens de kerstdagen als op een gemiddelde dag met resp. 332 en 323 keer. Met oud en nieuw ligt dit aantal met 439 nog hoger. “We blijven hiervoor waarschuwen”, aldus Weurding. “Iedereen is tijdens de feestdagen in een vrolijke stemming en wil natuurlijk het liefst met andere dingen bezig zijn, maar wees alert op inbraakrisico’s. Zorg voor goed hang- en sluitwerk en vraag aan je buren of ze tijdens de feestdagen extra willen opletten als je niet thuis bent.”

Meeste inbraakclaims uit Limburg en Flevoland
De meeste inbraakclaims werden in 2017 genoteerd in Limburg en Flevoland met respectievelijk 108,7 en 101,1 inbraakclaims per 10.000 huishoudens. Hoewel in alle provincies het aantal inbraakclaims daalde, werd eveneens in Flevoland de laagste daling genoteerd (7,6%). De grootste daling vond plaats in provincie Groningen. Daar daalde het aantal inbraakclaims met 35,4%. Verzekeraars kregen vorig jaar de minste inbraakclaims uit Friesland (45 claims per 10.000 huishoudens).

Almere is relatief de meest inbraakgevoelige gemeente met 125,9 inbraakclaims per 10.000 huishoudens. Breda en Eindhoven staan samen op plek 2 met 109,8 claims, gevolgd door Tilburg (100,9) en Haarlemmermeer (94,7).