VPV Rotterdam-prijs voor het VNAB Kennis- en Ontmoetingscentrum


  Voor de eerste keer in de geschiedenis gaat de jaarlijks uit te reiken VPV Rotterdam-prijs, die door een speciale commissie van de assurantieclub wordt toegekend aan degene die werkzaam is of woont in de regio Rotterdam en in een jaar een bijzondere prestatie heeft geleverd ten behoeve van het verzekeringsbedrijf, niet naar een persoon, maar naar een initiatief vanuit een organisatie: het VNAB Kennis en Ontmoetingscentrum.
In een toelichting stelt de VPV: “Het gaat om een initiatief dat officieel is gestart in april 2016 en al vanaf dat moment op het netvlies van de commissie stond. Het is een sprekend voorbeeld  van de verbinding tussen een verzekeringswereld waarin de technologie een steeds belangrijker rol in het zaken doen speelt en de behoefte aan persoonlijk contact, overleg, kennisuitwisseling en inspiratie. Om juist in deze tijd een platform op te richten dat zich hier op richt getuigt niet alleen van realiteitszin, maar ook van durf. Het lijkt immers tegen de stroom in roeien, maar niets is minder waar gebleken. De latente behoefte binnen de bedrijfstak is haarfijn aangevoeld en op zijn Rotterdams omgezet van gedachten en woorden in concrete daden. Een initiatief ook, dat heden ten dage bezig is het gelijk van de initiatiefnemers in de praktijk te bewijzen. Iets waar de Rotterdamse verzekeringsbedrijfstak trots op mag zijn.”

De prijs omvat een wisselprijs, een blijvend aandenken en een besteding van een bedrag van € 1.000,- aan een goed doel. Gisteren werd de prijs uitgereikt aan Wim Span, directeur van de VNAB. De prijs wordt toegekend door een commissie die bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging van het verzekeringsbedrijf in de regio Rotterdam.  Dat zijn Mirjam Bruinzeel-Tak, Aad Meijburg, Boudewijn van Uden, Ad Evers, Charley Veels en  Ron van Alphen.