Vorig jaar 9% meer fusies en overnames in de wereldwijde verzekeringsmarkt


Op de wereldwijde verzekeringsmarkt hebben zich vorig jaar 382 fusie- en overnamedeals voorgedaan, 32 (9%) meer dan de 350 in 2017. Volgens onderzoeker Clyde & Co wordt het aantal fusies en overnames door een aantal redenen ingegeven: de wens om het verzekeringstechnisch resultaat te verbeteren, nieuwe klanten binnen te halen, hun marktaandeel te verhogen en nieuwe innovatieve technologieën toe te gaan passen. Vooral technologie wordt genoemd als de voornaamste driver  voor M&A-activiteiten  en gezien als ‘een soort loper die meerdere deuren opent naar klanten’ en als ‘de eenvoudigste manier naar innovatie’.

 Het aantal verzekeringsfusies en -overnames  nam het afgelopen jaar toe in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika , Europa en  de Azië en de Pacific-regio, terwijl in het  Midden-Oosten en Afrika het aantal deals een dalende lijn vertoont. Voor het komende jaar wordt een enigszins ander beeld voorzien. Zo geeft het rapport aan dat de fusie- en overnameactiviteiten  in de eerste zes maanden van dit jaar zullen afnemen doordat de  emerging markets  en in ontwikkeling zijnde economieën  hun ‘momentum’ hebben verloren en dat zaken als Brexit, handelsoorlogen en protectionisme hierover een schaduw zullen werpen. Aan de andere kant kan het groeiscenario van 2018 terugkeren als er meer duidelijkheid is over de Brexit en de disruptie dat hierop volgt kansen genereert, vooral in de run-off-markt”, aldus het rapport.

In 2018 deden zich 18 megadeals voor met een waarde van meer dan $ 1 miljard. De  overname van XL Catlin door AXA, waarmee $ 15,1 miljard is gemoeid, was de grootste M&A-deal van het jaar. Voor 2019 verwacht Clyde & Co een verdergaande consolidatiegolfm, omdat volgens het bureau verzekeraars als Zurich, Tokio Marine en Berkshire Hathaway op zoek zijn naar potentiële overnamepartijen. “Ook bieden veranderingen in wet- en regelgeving kansen p[ nieuwe markten voor M&A-deals. Om deze reden wordt onder meer China aantrekkelijker voor buitenlandse verzekeraars om hierin te investeren.”