Vooruitzichten mondiale herverzekeringssector blijven negatief voor 2021

De vooruitzichten voor de wereldwijde herverzekeringssector blijven negatief voor 2021, zegt Fitch Ratings in een nieuw rapport. Oplopende verliezen als gevolg van de coronaviruspandemie, het effect van de wereldwijde economische krimp op het premievolume en de ultralage rentetarieven zullen wegen op de financiële prestaties van de sector. Herverzekeraars met een Fitch-rating zijn echter in het algemeen goed gepositioneerd om pandemie-gerelateerde verliezen op te vangen, geholpen door een sterke kapitaalpositie, en de meeste ratingbeoordelingen in de komende 12 maanden zullen dat waarschijnlijk bevestigen. Of er moet sprake zijn  van een extreme catastrofe of een ernstige verslechtering van de coronaviruscrisis.

De resultaten van de sector over de eerste helft van 2020 wijzen erop dat het uiteindelijke bedrag van de verzekerde schadelast als gevolg van de coronaviruspandemie hoogst onzeker blijft en mogelijk niet volledig wordt weerspiegeld in de reserves van herverzekeraars. Het kan enkele maanden duren voordat het totaal duidelijk wordt, aangezien veel claims waarschijnlijk long-tail zijn. Bedrijfsonderbreking en aansprakelijkheidsclaims kunnen onderhevig zijn aan langdurige juridische processen, terwijl het enige tijd zal duren voordat krediet- en garantieschadeclaims zich voordoen na de economische krimp. Bovendien zou een verergering van de pandemie, met verdere wijdverbreide lockdowns, tot aanzienlijke nieuwe claims kunnen leiden.

Ondanks aan pandemieën gerelateerde schades en volatiliteit op de financiële markten bleek het traditionele herverzekeringskapitaal veerkrachtig in de eerste helft van 2020 en daalde slechts met een laag single digit percentage. Het herstel van de financiële markten dat eind maart begon en de uitgifte van meer dan 15 miljard USD aan achtergesteld kapitaal en eigen vermogen compenseerden grotendeels de pandemieclaims.

Naar risico’s gecorrigeerde prijsstijgingen zijn in een stroomversnelling gekomen sinds het begin van de pandemie, aangezien herverzekeraars hun inkomsten beschermen tegen pandemie-gerelateerde claims en lagere beleggingsinkomsten. “We verwachten dat de verhardende markt zich zal voortzetten in 2021. Zelfs vóór de pandemie zouden verzekeraars en herverzekeraars de prijzen hebben moeten verhogen om rekening te houden met hogere claims door natuurrampen en twijfels over de toereikendheid van reserves in het licht van de toenemende ernst van verliezen voor Amerikaanse casualty-verzekeringen”” , aldus Fitch.