Voorstel tot verlengen herverzekering kredietverzekeraars

Staatssecretaris Vijlbrief van het ministerie van financiën laat deze week in een brief aan de Tweede Kamer weten dat hij van plan is de Staat voor nog drie maanden te laten optreden als herverzekeraar voor uitstaande en toekomstige leverancierskredieten bij de Nederlandse kredietverzekeraars.

Het voornemen tot verlenging maakt Vijlbrief nu bekend omdat er uiterlijk drie maanden voor het aflopen van de huidige contracten (per 31 december) er een besluit moet liggen over het verlengen ervan. Hierover vindt nog overleg plaats met de kredietverzekeraars.

 De verlenging zorgt ervoor dat bedrijven, ondanks de coronacrisis, nu en in de toekomst toegang houden tot leverancierskrediet en werkkapitaalfinanciering. Dit najaar gaat Vijlbrief in op de stand van zaken van de maatregel en zal hij ook stilstaan bij de baten en lasten van het herverzekeringsprogramma.

Herverzekering

De herverzekering is met alle deelnemende kredietverzekeraars tegen dezelfde voorwaarden afgesloten. Dit betekent dat de betrokken kredietverzekeraars alle premies over 2020 afdragen aan het ministerie van Financiën. In ruil voor hun werk ontvangen zij een vergoeding voor de operationele kosten. Voor de duur van de regeling keren de betrokken kredietverzekeraars geen bonussen uit aan beleidsbepalers en geen dividenden binnen de Nederlandse verzekeringstak.  

Nieuwe contracten

Bedrijven die een nieuwe kredietverzekering willen afsluiten of deze willen verlengen, betalen een premie die past bij het verhoogde marktrisico. Voor nieuwe verzekeringen dragen de kredietverzekeraars 90% van de premies af aan de Staat, waarna de Staat 90% van de schades en incasso’s vergoedt. De verzekeringsvoorwaarden blijven grotendeels gelijk aan de voorwaarden zoals in de bestaande polissen zijn vastgelegd, op de premie na.