Vooraankondiging seminar ‘de risico’s van en schades door verticaal transport’

Op woensdagmiddag 9 oktober 2019 (13.00 tot 17.00) organiseren de platforms Technische en Transportverzekeringen van het Verbond een seminar over de risico’s van verticaal transport.

Hoe wordt hijsen in de praktijk precies voorbereid? Wat komt daar allemaal bij kijken en welke schades komen veel voor? Tijdens deze bijeenkomst worden deze vragen beantwoord. Daarnaast komt de geldende wetgeving én preventieve maatregelen aan bod.

Het seminar wordt voorbereid in samenwerking met de Europese koepelorganisatie ESTA en de Vereniging van Verticaal Transport VVT. Het programma bij het Verbond in Den Haag wordt in de komende periode verder ingevuld.