Volmachtbedrijf Victor Insurance ziet groeimogelijkheden op de steeds groter wordende midmarket

 

 Volmachtbedrijf Victor Insurance Nederland (voorheen R. Mees &Zoonen)  ziet in het aangescherpte acceptatiebeleid van verzekeraars aan zowel de bovenkant als onderkant van de markt een verschraling in het aanbod van zakelijke schadeverzekeringsproducten ontstaan en mede daardoor een alsmaar groeiende midmarket: bedrijven voor wie het vanwege hun omvang wat minder interessant is om zich te laten servicen door de aanbieders in de grootzakelijke markt en voor wie de pakketoplossingen voor de kleinzakelijke markt onvoldoende maatwerk bieden.

““Door de selectievere opstelling van verzekeraars wordt de grens aan de bovenkant van de markt opgetrokken en die aan de onderkant juist verlaagd. Op dat ‘gat in de markt’ willen we als Victor inspringen, zowel in eigen land als elders in de wereld waar intermediairs en ondernemers in hun eigen, lokale markten met dezelfde knelpunten te maken hebben.” Dat zegt Rogier Seinstra, directeur van Victor Insurance Nederland, in een interview in het deze week verschenen digitale magazine van Risk & Business.

Dit jaar hebben alle volmachtbedrijven binnen Marsh & McLennan Companies zich verenigd in Victor Insurance, waarmee het grootste volmachtbedrijf ter wereld is ontstaan met een omzet van meer dan $ 1 miljard. Deze stap betekent een forse internationalisering van ons dienstenaanbod”, verklaart Rogier Seinstra, directeur van Victor Insurance Nederland. “We gaan intensief gebruik maken van elkaars expertises en productinnovaties.

Het doel van het nieuwe merk is volgens Seinstra ‘het creëren van de verzekeringsonderneming van de toekomst’. Het fundament van de nieuwe onderneming is gebouwd op vier pijlers: risicoanalyse, technologie, distributie en toegang tot kapitaal. “Een wereldwijde samenwerking onder één merknaam geeft ons de mogelijkheid om de wereldleider op het gebied van verzekeringen en risicomanagement te worden en het versterkt ons vermogen om brokers, klanten en verzekeraars van dienst te zijn. ”De wereld om ons heen verandert en daarmee ook de verzekeringsmarkt. Wij willen de disrupter in de markt zijn. Want als je je als bedrijf niet aanpast aan die veranderingen en die nieuwe omgeving, dan word je overbodig.”

Aan ambities geen gebrek bij Seinstra en zijn ‘Victorianen’. “Wij streven ernaar in Nederland het aantal met ons samenwerkende tussenpersonen de komende jaren te verviervoudigen naar we ons op het intermediair dat zich volledig richt op de zakelijke markt en deze er niet even bij doet. We denken daarnaast door uitbreiding van onze activiteiten in alle vier de pijlers – risicoanalyse, technologie, distributie en toegang tot kapitaal – de omzet verder uit te bouwen naar meer dan 100 miljoen euro. Bovendien willen we binnen onze omzet het aandeel van activiteiten buiten de huisvolmacht verder vergroten. Nu is de verhouding 80-20 en we streven naar 40-60”, zegt Seinstra, volgens wie de expansieplannen zullen leiden tot ongeveer een verdubbeling van het personeelsbestand.

Overigens blijft de expansie volgens hem niet beperkt tot Nederland. “We overwegen binnen Victor Europe, onder leiding staat van Fred Willemze, om in navolging van Italië de komende jaren soortgelijke volmachtbedrijven op te zetten in enkele volwassen verzekeringsmarkten als Duitsland, Frankrijk en Spanje. “Omdat bedrijven daar tegen dezelfde verzekeringsproblemen oplopen als hier en er voor ons vooral in de midmarket mogelijkheden liggen.”

  Het volledige artikel kunt u hier inzien: https://www.riskenbusiness.nl/wp-content/uploads/2018/10/RB6-2018.pdf.