VNAB volgt gewijzigde Gedragscode Intermediairwijziging Adfiz

Voor makelaarsleden van de VNAB is de Gedragscode Intermediairwijziging van Adfiz van toepassing (vermeld in de VNAB-gedragsregels). Zoals in september 2017 reeds is aangekondigd, hebben de VNAB en Adfiz gewerkt aan de modernisatie van deze gedragscode. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Adfiz op 8 november 2017 is de aanpassing van de gedragscode vastgesteld. Op 24 januari 2018 heeft de Algemene Ledenvergadering van de VNAB het handhaven van de gewijzigde gedragscode in de VNAB-gedragsregels bekrachtigd.

De achtergrond van de modernisering van de code uit 2010 zijn de gewijzigde opvattingen over beloning. De aangepaste Gedragscode voorziet in een periode voor invoering. De aangepaste gedragsregels zulle per 1 mei 2018 ingaan. Daarmee hebben beursmakelaars de gelegenheid op de nieuwe situatie in te spelen. Verzoeken tot intermediairwijziging die zijn gedaan vóór 1 mei 2018 vallen nog onder de gedragscode van 2010.