VNAB Visie event in tekent van transport

In navolging van de eind deze maand verschijnende editie van de VNAB Visie staat op dinsdag 3 oktober a.s. het VNAB Visie event in het teken van hetzelfde thema: transport(verzekeringen). De bijeenkomst begint om 14.00 uur (ontvangst vanaf 12.30 uur) en wordt omstreeks 17.00 uur afgesloten met een netwerkborrel. Plaats van handeling is het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum.

Na het welkomstwoord door dagvoorzitter Tom van ’t Hek voeren vijf gastsprekers het woord. Bart Banning, Sector Banker Transport en Logistiek bij ABN AMRO, vertelt over de beweging die de transportsector moet maken om tegemoet te blijven komen aan de logistieke behoeftes van hun opdrachtgevers. Digitalisering en technologische innovatie zijn bepalend voor het succes van ondernemingen in de sector en dus bepalend voor de positie van logistiek Nederland.

Marnix Krikke is werkzaam als Director Innovation and Human Capital bij Netherlands Maritime Technology (NMT), een hecht en succesvol netwerk van scheepswerven, toeleveranciers en dienstverleners. Op maritiem-technologisch gebied gaan deze bedrijven, groot en klein, altijd een stap verder op zoek naar nieuwe uitdagingen en mogelijkheden. NMT behartigt de belangen van het netwerk, biedt professionele ondersteuning bij projecten en voert onafhankelijke onderzoeken uit. NMT focust zich specifiek op de thema’s Trade, Innovation en Human Capital.

Arjan Bruggink en Harry Langevoort zijn werkzaam als respectievelijk Associate Partner bij IBM Nederland en Senior Managing Consultant bij IBM Watson. “Digital, dat zijn de snoeren, maar digital intelligence, of artificial intelligence zoals sommige mensen het noemen, is veel meer dan dat. In dit nieuwe decennium gaat het erom hoe je beide combineert en hoe je een cognitive business wordt. Het is de geboorte van een nieuw tijdperk.”

Tjerk van Dijk, Director Insurance bij KLM, gaat in op vragen als ‘Welke ontwikkelingen ziet KLM? Hoe innoveert KLM? Welke nieuwe risico’s ziet KLM op zich afkomen? En hoe  kan de verzekeringsmarkt haar klanten nog beter ondersteunen?

Programma

13.30 – 14.00 uur Inloop

14.00 – 14.15 uur Opening door dagvoorzitter Tom van ’t Hek

14.15 – 14.45 uur Bart Banning – ABN AMRO

14.45 – 15.15 uur Marnix Krikke – Netherlands Maritime Technology (NMT)

15.15 – 15.45 uur Pauze

15.45 – 16.15 uur Arjan Bruggink & Harry Langevoort – IBM

16.15 – 16.45 uur Tjerk van Dijk – KLM

16.45 – 17.00 uur Afsluiting door dagvoorzitter Tom van ’t Hek

17.00 – 18.30 uur Netwerkborrel

 Dit event is bedoeld voor eenieder die werkzaam is bij een verzekeraarslid, makelaarslid of geassocieerd partner van de VNAB. Voor aanmelden: www.vnab.nl