VNAB verwelkomt Rabobank als makelaarslid

De VNAB heeft de Rabobank verwelkomt als makelaarslid. “Een belangrijke stap in de realisatie van onze ambities voor zakelijk verzekeren”, zo bestempelt Berry Verkaar, Product Manager Zakelijk Verzekeren bij Rabobank de toetreding op LinkedIn

Zoals Risk & Business eerder al meldde is de Rabobank in oktober 2020 als assurantiemakelaar onder de naam Rabo Assurantie Makelaardij van start gegaan. In een toelichting stelde t de Rabobank destijds: “In de huidige verzekeringsmarkt wordt het steeds lastiger om specifieke sectoren en risico’s te verzekeren. Verzekeraars kiezen voor meer standaardisatie en minder complexiteit, terwijl bij zakelijke klanten de diversiteit en complexiteit van te verzekeren risico’s toenemen. Dit vraagt om maatwerk en sectorspecifieke oplossingen waarvoor steeds meer naar de co-assurantiebeurs wordt verwezen. Daarbij zijn grote risico’s vaak te complex om onder te brengen bij één verzekeraar. Via Rabo Assurantie Makelaardij kunnen deze vanaf oktober rechtstreeks op de co-assurantiebeurs verzekerd worden bij (een combinatie van) diverse verzekeraars.”

Zij vervolgt: “Nu Rabobank zelf als assurantiemakelaar de co-assurantiemarkt betreedt, gaat de coöperatieve bank de af te dekken risico’s rechtstreeks op de beurs aanbieden, er passende verzekeraars bij zoeken en de claims afhandelen. Dit geeft de mogelijkheid om niet alleen standaard beurspolissen, maar ook zelf ontwikkelde polissen op de markt te brengen. Met deze stap kan Rabobank als partner ook bij moeilijk verzekerbare risico’s haar klanten rechtstreeks een passende en concurrerende oplossing bieden. Wanneer de verzekeraar weet dat Rabobank het te verzekeren risico ook financiert, biedt dat meer zekerheid voor zowel klant als verzekeraar.”