VNAB start strategische herijking om meerwaarde verder te vergroten voor leden en partners

De VNAB is gestart met een herijking van haar strategie. De vraag die tijdens dit traject centraal staat is ‘hoe kan de VNAB haar meerwaarde voor leden en partners verder vergroten vanuit de bestaande drie strategische pijlers?’. De drie pijlers (Marktmeesterschap, Kennis, Ontmoeten & verbinden) blijken volgens de brancheorganisatie voor de (groot)zakelijke verzekeringsmarkt nog steeds valide en blijven de basis van haar  strategie vormen. “Maar de meerwaarde voor de leden in de drie pijler kan en moet groeter. Daarom willen we in de komende maanden de strategische richting concreter uitwerken en antwoord geven op de veraag: ‘Hoe kan de VNAB haar meerwaarde voor de leden vergroten vanuit de drie strategische pijlers?”

De VNAB zal met, door en voor de leden op basis van ontwikkelingen haar strategische richting concretiseren. “Met elkaar werken we toe naar krachtige waardeproposities. Meetbare toegevoegde waarde voor leden en partners die aansluit op de verdere doorontwikkeling van de VNAB in het kader van de nieuwe governance. Wat is de strategie van de VNAB zonder de input van haar leden en partners? Daarom organiseren we binnen het traject verschillende momenten om input op te halen, te reflecteren en de (strategische) keuzes aan te scherpen.”Wie nu al cruciale tips of ideeën heeft, wordt verzocht contact met de VNAB op te nemen.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering is door Bestuursvoorzitter Danny van der Eijk een one-pager gepresenteerd waarop wordt uitgelegd hoe de VNAB invulling geeft aan het strategie-traject. Daarvoor zijn drie stappen vastgesteld. Stap 1 (het Waarom) betreft het concretiseren van de strategische richting op basis van ontwikkelingen (juni-sept). In stap 2 (het Hoe) worden de waardeposities bepaald: de producten en diensten die de meerwaarde gaan brengen (okt-nov). Stap 3 (het Wa)t omvat de uitwerking in een concreet jaarplan 2019, waarmee de voortgang kan worden gemonitord (nov-dec).