VNAB: Project gestructureerde data van start gegaan

 

Het doel van het gestructureerde data project is om de mogelijkheden te onderzoeken voor ketenintegratie met betrekking tot polis- en claimsdata in de coassurantiemarkt. Er is afgelopen jaar met verschillende partijen gesproken. De uitkomsten hiervan zijn met de Adviescommissie ICT gedeeld. Er is besloten eerst te starten met de realisatie van het objectensysteem. Vervolgens wordt er gekeken naar de mogelijkheden rondom offertes, claims en mutaties van polisgegevens en of hier voldoende draagvlak voor bestaat
Op maandag 5 maart vond de aftrap van de realisatie van het objectensysteem plaats.
Vier VNAB-makelaars (Aon, Marsh, Gebr. Sluyter en Concordia de Keizer) en twee VNAB-verzekeraars (HDI, MS Amlin) participeren in de projectgroep. Daarnaast neemt ook een taxateur (Troostwijk) en een systeemhuis (COAS Insurance systems) hier deel aan. SIVI zal ondersteuning bieden met betrekking tot de datastandaarden.

Het objectensysteem zorgt voor een gestructureerde opslag van bijvoorbeeld property en werkmaterieel objecten. Hierdoor wordt de kwaliteit van de data geborgd en aangevuld en is het eenvoudiger om de gegevens te verwerken in backoffice– systemen. De eerste versie van het systeem zal eind juli opgeleverd worden.Het project wordt op een Scrum/Agile wijze uitgevoerd. Dit betekent dat er periodiek tussentijdse demo’s plaatsvinden voor de betrokken projectpartijen, om de voortgang te delen en om de volgende fases (zogenaamde sprints) af te stemmen. Daarnaast zullen wij inloopdagen organiseren om alle VNAB leden te informeren.

Wilt u op de hoogte worden gehouden over het project gestructureerde data? Schrijf u dan hier in voor de periodieke updates. https://m6.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?wpEncId=HiqwSae5Vs&wpMessageId=2050&userId=260391&command=viewPage&activityId=308797&encId=%7bencId%7d.

Foto’s en illustratie: VNAB