VNAB: Programma Contract Zekerheid uit de startblokken

Het VNAB-programma Contract Zekerheid is uit de startblokken. Vanaf 1 juli loopt de planning om tot een gedegen, goed voorbereide prolongatie te komen. Doel is om binnen drie maanden na de ingangsdatum polis en nota bij klant te hebben in 95% van de gevallen. Voor de januariprolongatie is dit dan te bereiken op 1 april 2023.

 “Om zo vroeg mogelijk in het proces inzicht te hebben in de risk appetite van verzekeraars, is afgesproken om de contouren van het beleid voor 2023 rond 1 juli te delen met makelaars. Omdat alle leden recent gestart zijn met de Contract Zekerheid principes, zal dit mogelijk nog niet bij alle verzekeraars gelukt zijn. Rond  1 september maken verzekeraars de definitieve risk appetite bekend”, aldus de VNAB.

Tegelijkertijd zijn makelaars druk bezig om te zorgen dat de risico-informatie van klanten weer helemaal up-to-date is. De afspraak binnen Contract Zekerheid is dat makelaars ernaar streven om rond 1 september de benodigde risico-informatie van de klant te completeren, zodat een verlengingsvoorstel uitgebracht kan worden.

    Verzekeraars laten betere performance zien, de makelaars zijn nog onderweg.

Vanuit het programma Contract Zekerheid is een nieuw dashboard opgezet om ketenbreed de performance beter te kunnen volgen. Vanaf deze maand zijn op help.vnab.nl maand- en kwartaalrapportages te vinden met daarin de nieuwe plaatsingstijd (makelaars) en de bekende reactietijd (verzekeraars). Wat volgens de VNAB opvalt, is dat de reactietijden van verzekeraars, in vergelijking met vorig jaar, zowel in het eerste als tweede kwartaal vooruit zijn gegaan. “Ook tussen het eerste en tweede kwartaal van dit jaar is een verbetering zichtbaar. De performance is van 66% naar 72% op tijd gestegen. Bij makelaars zien we in beide kwartalen nog geen verbetering optreden ten opzichte van dezelfde kwartalen vorig jaar.”

Eerste hulpmiddelen live
Er worden hulpmiddel ontwikkeld, waarvan de eerste inmiddels live zijn:

Pilot piekbelasting: “Een pilot met meerjarige contracten en andere ingangsdata levert inzichten en voorstellen op om de gehele portefeuille beter te spreiden. Geen specifiek hulpmiddel; wel een uitgevoerd onderzoek waaruit blijkt dat leden kansen zien. Wanneer u zich voorneemt om tijdens de komende renewal beide opties in uw teams actief bespreekbaar te maken, helpt u uw eigen proces. Een 5% lagere piek in januari maakt in de verbetering van uw performance al een groot verschil”, benadrukt de VNAB

Format gestructureerd opzeggen: Er is eenformat ontwikkeld om op uniforme wijze posten op te zeggen, inclusief een concreet verlengingsvoorstel. Dit geeft vroeg in het proces duidelijkheid over de status van de portefeuille en maakt  verwerking efficiënter;

Inventarisatieformulier property: Gebruik van een vast inventarisatieformulier (c.q. checklist) voor de vastlegging tussen makelaar en verzekeraar van het risico en de deal, voorkomt discussie over de gemaakte afspraken én leidt tot een ‘first time right’ polis. Gestart wordt met een formulier specifiek voor Property;

Nieuwe werkwijze afwijzen: Strakke nieuwe werkafspraken en aanpassing in e-ABS voor het afwijzen van een polis moeten het afwijzingsproces verbeteren voor zowel verzekeraars als makelaars. Bovendien is er een e-ABS update in september, waardoor de verzekeraar nog duidelijker kan aangeven wat de afwijsreden is.

Checklist eigen prolongatie dashboard: Met behulp van een eigen prolongatiebarometer volgen organisaties de voortgang van zichzelf, maar ook van hun samenwerkingspartners, op het behalen van de afgesproken deadlines. De nieuwe rapportage over plaatsingstijd van de makelaar ondersteunt hierbij.
  De klant heeft een belangrijke rol in het werkproces. Daarom is de VNAB op 20 september te gast bij NARIM. Samen met startgroepleden gaat de VNAB de dialoog aan met NARIM leden over  de overeengekomen doorlooptijden en hulpmiddelen van Contract Zekerheid. “Ook gaan we in gesprek over de rol die NARIM leden als klant in het proces hebben. We zijn blij met de aandacht voor Contract Zekerheid binnen NARIM. Hoe meer deelnemers in de keten bewust omgaan met de doorlooptijden, hoe beter ons gezamenlijke resultaat wordt.