VNAB ontwikkelt iDOSpl@tform

Om de mogelijkheden te onderzoeken voor ketenintegratie met betrekking tot polis- en claimsdata in de coassurantiemarkt, is de VNAB in maart 2018 begonnen met het iDOSpl@tform, gestart onder de projectnaam ‘gestructureerde data.” iDOS staat voor insurance data and objects sharing. Het platform faciliteert een gebruiksvriendelijke en gestructureerde uitwisseling van gegevens tussen betrokken partijen”, licht de VNAB toe.

Datakwaliteit, data inzicht en data-uitwisseling worden volgens de VNAB steeds beter en belangrijker in de zakelijke verzekeringsmarkt. “Dit is van belang voor kostenbesparing en een betere klantbeleving. Daarnaast biedt dit ondersteuning voor de besluitvorming bij nieuwe posten en mutaties. Ook de wetgever stelt eisen, waaronder een cumulatie-overzicht en het gestructureerd vastleggen van objectinformatie”, aldus de brancheorganisatie, volgens wie het een enorme uitdaging is voor sluiters en acceptanten om zowel binnen als buiten de organisatie afspraken te maken over de vorm en structuur van polisdata. Uit onderzoek van de VNAB blijkt dat objectdata gemiddeld zeven keer wordt gekopieerd of overgetypt tussen alle betrokken partijen gedurende de vastlegging van een nieuwe polis.

ToekomstiDOSpl@tform

Op dit moment ondersteunt het iDOSpl@tform het vastleggen en delen van objectinformatie, premie en dekkingen. Op korte termijn wordt het koppelen van taxatiegegevens (door o.a. taxateur) en indexatie aan het platform toegevoegd.

Het belangrijkste toekomstige verbeterpunt is het direct en compleet digitaal vastleggen van (concept) polis mutaties in een online omgeving. In de huidige situatie wordt deze informatie per e-mail of in een Word-document rondgestuurd tussen de verschillende partijen om vervolgens in een backoffice-systeem handmatig te worden ingevoerd.

Het direct beschikbaar en helder hebben van de afgesproken mutaties hebben volgens de VNAB  ook effect op claims en clearing. ‘Dit levert niet alleen tijdswinst op bij de beoordeling van een claim, maar ook veel inzicht in data. Vragen zoals ‘wat is mijn gemiddelde premie op een vorkheftruck en hoeveel claims zijn hierop gevallen in een gebied en periode?’ kunnen daarmee in de toekomst beantwoord worden. Geavanceerde (big) data-analyse is pas mogelijk nadat informatie ook gestructureerd wordt vastgelegd.”

Om de gehele workflow bij mutaties tussen partijen te versnellen introduceert de VNAB het concept ‘Polis in 1 dag’. Hierbij wordt het mogelijk om na akkoord binnen een dag de polis bij de verzekeringsnemer te krijgen. Om dit te realiseren zullen alle polis informatiegegevens zoals voorwaarden, clausules en eigen risico gestructureerd worden aangeleverd. De sluiter maakt de (concept) polis/aanvraag online op. Dit maakt het mogelijk om bij mutaties een volledig online (concept) dossier te laten zien voor de makelaar, verzekeraar en verzekeringsnemer. Deze kan vervolgens door partijen online worden besproken en geaccordeerd. Daarna kan de polis gegenereerd worden en in een backoffice worden weggeschreven. Het voordeel hiervan is dat het online akkoord op de gegevens en de uitgegeven polis gelijk aan elkaar zijn.