VNAB meldt wijzigingen goederenclausules en nieuwe aansprakelijkheidsclausules

De Technische Commissie Transport van de VNAB heeft, naar aanleiding van een door de VNAB uitgevoerde PARP-procedure, een aantal goederenclausules aangepast. Tevens zijn er een aantal algemene wijzigingen doorgevoerd. 

De volgende clausules zijn aangepast:
– G2 classificatieclausule
– G13 All risks clausule
– G14 Evenementen clausule
– G15 Diefstalclausule beperkt
– G16 Diefstalclausule
– G17 Clausule voor vervoer van bederfelijke zaken
– G23 Ladingdiefstallen bij beroepsgoederenvervoer over de weg
– G27 Opruimingskosten clausule (goederen) 
– G28 Opruimingskosten clausule (vervoerdersaansprakelijkheid)  Het totale overzicht van de wijzingen en de aangepaste clausules zijn hier te vinden: https://www.vnab.nl/Items/nl-NL/Nieuws/Openbaar-nieuws/wijzigingen-goederenclausules

Nieuwe aansprakelijkheidsclausules

De Technische Commissie Varia heeft een drietal aansprakelijkheidsclausules ontwikkeld die geschikt zijn om in combinatie met de NBA 2014 te gebruiken. Twee clausules gaan over werkgeversaansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door drones. Aanleiding is het zakelijk gebruik van drones dat sterk is toegenomen en dat aan het vliegen met drones eisen verbonden zijn waaronder het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering.

De NBA 2014 kent standaard een uitsluiting voor luchtvaartuigen. Veel AVB-verzekeraars zijn niet bereid om een complete dekking voor drones aan te bieden. Er bestaan wel specifieke verzekeringen voor drones maar meestal bieden deze geen dekking voor werkgeversaansprakelijkheid. Om dit gat te dichten, kan de AVB eventueel worden uitgebreid met een WGA-dekking voor drones. In overleg met de makelaar, is het aan de verzekeraar om te bepalen of en indien van toepassing, welke clausule kan worden opgenomen. In clausule A 21 wordt dekking beperkt tot drones met een maximaal gewicht van 25 kilogram.


In de NBA 2014 worden vestigingen in het buitenland standaard van polisdekking uitgesloten. Om in bepaalde gevallen vestigingen in het buitenland mee te verzekeren, is clausule A 23 ontwikkeld. In lijn met hetgeen dat in de markt gebruikelijk is, blijven bepaalde risico’s uitgesloten.

De drie clausules zijn hier te vinden. https://www.vnab.nl/nl-NL/Kennis-1/Modelvoorwaarden-en-clausules. Voor vragen kunt u contact opnemen met Selma Karhan via s.karhan@vnab.nl