VNAB gaat van start met Opleiding Objectensysteem

Binnen de VNAB wordt sinds vorig jaar gewerkt aan de opzet van  het zogeheten ‘Objectensysteem’, waarmee wordt beoogd een meer gestructureerde manier te realiseren voor het vastleggen van de verzekerde objecten. Naast een snellere en meer efficiënte vastlegging wordt met het Objectensysteem ernaar gestreefd de kwaliteit van de opgeslagen data te verrijken door een koppeling met externe systemen, zoals bijvoorbeeld gegevens van het Kadaster voor de vast te leggen gebouwen.

In 2018 heeft de VNAB met behulp van de pilotleden Marsh, Meijers, Concordia de Keizer, Gebr. Sluyter, MS Amlin, Nationale-Nederlanden, Corins en Allianz, een eerste werkende versie van het Objectensysteem live gebracht. Ook is de eerste koppeling met e-ABS tot stand gebracht, waardoor de lijsten direct aan de polis verbonden worden en de verzekeraars deze middels e-ABS kunnen downloaden.

Op dit moment is de VNAB druk bezig met alle werkzaamheden omtrent de implementatie van het Objectensysteem. Zoals eerder gecommuniceerd, vindt de implementatie gefaseerd plaats. Gestart wordt met de branches Brand en Werkmaterieel, waarvan tijdens de release deze week een aantal nieuwe zaken zijn toegevoegd aan de applicatie: velden bij Brand over het pand (bouwaard, bouwjaar en verdieping), totalen overzicht per datum en uitbreiding klantspecificaties. In maart staat er op de planning om de producten voor Marine toe te voegen, zodat ook Pleziervaart, Binnenvaart en Zeevaart als objecten ingevoerd kunnen worden. Daarnaast zal er een functie komen om taxatierapporten toe te voegen. Deze release staat begin april live.

 Inmiddels zijn de opleidingsbijeenkomsten gepland. Met behulp van cases krijgt u in een paar uur tijd een goed beeld van wat het Objectensysteem inhoudt en hoe het werkt. De opleidingen vinden plaats in het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum. Deelname is gratis. De eerstvolgende opleiding zal plaatsvinden op 26 maart (van 11:00 uur – 15:00 uur, lunch inbegrepen); daarna olgt er nog een extra sessie in april. Als u wilt deelnemen aan één van de sessies, meldt u zich dan zo snel mogelijk aan door een e-mail te sturen naar l.petterson@vnab.nl.