Vijfde CAO-overleg verzekeringsbranche: “Partijen zijn dichter bij elkaar gekomen”

Op 24 november vond het 5e overleg plaats. Na het uitwisselen en verzamelen van informatie over diverse onderwerpen uit de vorige overleggen, zijn cao-partijen dichter bij elkaar gekomen op pensioen. Ook is er gesproken over het loon, meldt het Verbond van Verzekeraars op haar website.

Werkgevers hebben 5% geboden en vakbonden 10%, beiden per 1 januari 2024. Vervolgens hebben de vakbonden hun voorstel aangepast naar 12% per 1 januari 2024 met een looptijd van 15 maanden. FNV houdt ten aanzien van de verhoging van loon automatische prijscompensatie aan. Over en weer zijn er dus voorstellen gedaan, maar dat heeft nog niet geleid tot overeenstemming. Beide onderwerpen zijn het volgende overleg wederom onderwerp van gesprek.

Naast pensioen en loon zijn tijdens het overleg ook andere relevante onderwerpen aan bod gekomen waaronder duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en diversiteit en inclusie. Het volgende overleg staat gepland op 13 december