Vijf Nederlandse verzekeraars in nieuwe Europese stresstest

EIOPA, de Europese autoriteit voor verzekeraars en bedrijfspensioenfondsen,  heeft Aegon, Nationale Nederlanden en Achmea geselecteerd voor deelname aan een nieuwe stresstest. Op verzoek van DNB zullen ook a.s.r. en Vivat aan de stresstest meedoen.In totaal nemen 42 grote Europese verzekeringsgroepen aan deze stresstest deel, zo maakte EIOPA afgelopen vrijdag bekend op haar website.

De vijf verzekeraars beslaan circa driekwart van de Nederlandse verzekeringsmarkt. Deze verzekeraars hebben ook deelgenomen aan eerdere EIOPA-stresstesten. Het is namelijk de vierde keer dat EIOPA een stresstest voor Europese verzekeraars organiseert; de laatste stresstest werd gehouden in 2016.

Stresstest 
Met een stresstest kunnen kwetsbaarheden in de verzekeringssector worden geïdentificeerd. Met de komende stresstest wordt de weerbaarheid van verzekeraars tegen markt- en verzekeringstechnische risico’s getest. Daarbij bevat de stresstest ook een eerste inventarisatie naar de mogelijke gevolgen van cyberrisico’s voor verzekeraars. De exacte specificaties en bijbehorende scenario’s worden bij de uitrol van de stresstest, in de eerste helft van mei, bekend gemaakt. De resultaten van de stresstest zullen einde dit jaar publiek worden gemaakt.