Vierde Monitoringsrapport IMVO Convenant gepubliceerd

De Nederlandse verzekeringssector heeft een belegd vermogen van zo’n 450 miljard euro. Een groot deel daarvan wordt belegd in aandelen, in leningen aan overheden en bedrijven en in onroerend goed. De sector wil dat zo maatschappelijk verantwoord doen. Daarom heeft het Verbond van Verzekeraars in 2018 samen met Zorgverzekeraars Nederland, ngo’s en de overheid het IMVO-convenant gesloten (IMVO = Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).

Het convenant is bindend voor de leden van het Verbond en heeft als belangrijkste doel dat verzekeraars verantwoord beleggen zodat problemen als mensenrechtenschendingen, milieuschade en dierenleed worden voorkomen. En als er issues zijn, moeten deze worden aangepakt.

Het convenant loopt tot juni 2023. Jaarlijks wordt de opvolging van de afspraken door een onafhankelijke Monitoringscommissie beoordeeld. Op 23 december 2022 is het vierde Monitoringsrapport over de periode tot eind 2021 gepubliceerd.

De Monitoringscommissie concludeert dat nog geen verzekeraar volledig voldoet aan alle afspraken van het convenant. Een inhaalslag is nodig. Wel concludeert de commissie dat op elk onderdeel meerdere verzekeraars voldoen, onafhankelijk van de grootte van de verzekeraar. Op sommige onderdelen voldoet meer dan 90% van de sector als wordt gekeken naar het belegd vermogen.

De Stuurgroep van het convenant ziet dit als een aanmoediging aan alle verzekeraars om in het laatste jaar zich in te spannen om de scores te verbeteren.Bekijk het rapport en de gezamenlijke reactie van de IMVO-partijen:

Jaarbijeenkomst IMVO Convenant verzekeringssector

Op dinsdag 31 januari 2023 van 14.00 – 17.00 uur vindt de jaarbijeenkomst IMVO convenant verzekeringssector plaats. Tijdens deze bijeenkomst wordt onder andere het monitoringsrapport gepresenteerd, komt er een update over de toekomst van duurzaam beleggen en kan je deelnemen aan interactieve sessies en nog veel meer. Geïnteresseerd? Meld je aan via deze link