Vier van de vijf Britse verzekeraars verwachten dit jaar volmachtcapaciteit verder uit te breiden

De Britse volmachtmarkt, wordt een steeds populairder kanaal  voor de ‘London Market’, zelfs wanneer de druk op de resultaten door concurrentie  en regelgeving aanhoudt”, zo blijkt uit een marktonderzoek van de internationale advocatenfirma Clyde & Co onder meer dan 100 verzekeraars en MGA’s (Managing Agents). De omzet van de volmachtmarkt wordt geraamd op £ 4,7 miljard (€ 5,23 miljard),  wat ongeveer 10% is van de totale verzekeringsomzet in het Verenigd Koninkrijk.

Daaruit komt verder naar voren dat vier van de vijf verzekeraars en andere risicodragers verwachten dat zij in de rest van dit jaar hun volmachtcapaciteit verder zullen uitbreiden. Over de manier waarop – via  bestaande of nieuw volmachtbedrijven – zijn de meningen echter verdeeld: 53% van de ondervraagde  verzekeraars en 51% van de MGA’s verwachten dat het aantal volmachtbedrijven in de markt verder zal toenemen. Een uitkomst die volgens de onderzoekers overduidelijk de vrees weerlegt dat  er sprake is van een ‘volmachtbubbel’, die weldra kan uitbarsten.

Wel zijn de meeste MGA’s (69%) en verzekeraars (67%) van mening dat de verzekeringsmarkt competitiever is geworden, mede waardoor volgens 67% van de MGA’s en 67% van de verzekeraars het opzetten van een volmachtbedrijf lastiger is geworden dan voorheen. Een andere opvallende uitkomst volgens Clyde & Co is dat Lloyd’s niet langer wordt gezien als de beste markt voor de ontwikkeling en uitbouw van volmachtbusiness. Een derde van de verzekeraars en iets meer dan een kwart (27%) van de Managing Agents ziet de beste groeikansen hiervoor op Lloyd’s, maar bijna tweederde (63%) van de MGA’s en 42% van de verzekeraars zet zijn kaarten  op de Londonse  Company-markt. De VS heeft de voorkeur van 2% van de MGA’s en 11% van de verzekeraars, terwijl 8% resp 13%  de beste mogelijkheden ziet elders in de wereld.

Een andere uitkomst is dat 38% van de MGA’s de claimsperformance van een risicodrager bestempelen als één van de belangrijkste criteria noemt in de  zoektocht vaan capaciteit. Voor 71% van de MGA’s en 51% van de verzekeraars is technologie een belangrijke factor in de onderlinge samenwerking.  Frustatie is er daarnaast over het feit dat er niet of nauwelijks vooruitgang wordt geboekt  op het gebied van de standaardisering van de bedrijfsprocessen. Dit wordt door  79% van de verzekeraars en 68% van de MGA’s zo ervaren.

Van de verzekeraars verwacht 44% de rest van het jaar de volmachtcapaciteit uit te breiden, bij 35% blijft deze ongeveer gelijk  en bij 21% loopt deze terug.  Daar staat tegenover dat maar liefst 90% van de volmachtbedrijven  hun business verder zien groei: 61% door middel van  meer capaciteit en 29% via uitbreiding van het aantal businesslines. Slechts zes procent van de MGA’s ziet dit jaar de capaciteit teruglopen en 4% voorziet een vermindering van het aantal businesslines.