Vier SAR-erkenningsregelingen met volle kracht vooruit

 

De vier erkenningsregelingen RAiA, RGA, RMiA en RPA, die alle worden beheerd en gefaciliteerd door de SAR (Stichting Assurantie Registratie) zitten in de lift en maken ieder voor zich positieve ontwikkelingen door, zo werd duidelijk tijdens de speciale relatiedag die afgelopen woensdag in Rotterdam werd georganiseerd. Namens het SAR- bestuur vertelde penningmeester Wilco de Haan dat het totale aantal inschrijvingen in de vier registers is toegenomen tot 1,378, volgens wie het ‘ verheugend is te constateren  dat steeds meer assurantieprofessionals de  drive en energie hebben om naast de verplichte Wft-eisen te investeren in verdere verbreding en verdieping van hun vakkennis, in tijd en geld.”

De toename in het aantal inschrijvingen in het SAR-Register is voor het overgrote deel is toe te schrijven aan de komst van een vierde register: de RGA voor gevolmachtigden wat meteen het grootste register is binnen de SAR. Het register voor de registeradviseurs in assurantiën  (RAiA) volgt met 303 inschrijvingen, dat voor registermakelaars (RMiA) telt er 218 en het register voor pensioenadviseurs (RPA) 178. En zijn dus in de afgelopen jaren stabiel gebleven.

In zijn korte toespraak blikte De Haan terug op het afgelopen turbulente jaar voor de SAR. “Naast onze hoofdtaak – het beheren en faciliteren van de vier erkenningsregelingen – hebben we vorig jaar de permanente educatie voor alle erkenningsregelingen geheel in eigen beheer genomen en daarvoor de accreditatie verworven van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Onder auspiciën van de speciaal hiervoor in het leven geroepen Werkgroep Permanente Educatie organiseren we dit jaar 170 PE-bijeenkomsten voor alle ingeschrevenen, die worden gegeven in het VNAB Kennis- en Ontmoetingscentrum in Rotterdam en  bij Conferentiecentrum Woudschoten in Zeist. De gemiddelde waardering voor deze PE-bijeenkomsten is een ‘8’.”

Voor het komende jaar heeft de SAR ambitieuze plannen, zo bleek uit de woorden van De Haan; “We streven een steviger positionering van de erkenningsregelingen van de SAR na, zowel in- als extern, gaan een communicatiebeleid instellen o.a. door de installatie van een speciale werkgroep, willen meer bewustzijn genereren bij politiek, toezichthouders en andere stakeholders voor het belang van het advies voor de zakelijke markt en willen de samenwerking en banden met andere marktpartijen, zoals Adfiz, NVGA, VNAB, etc. verder verstevigen.”

Tijdens de bijeenkomst werden Dov Rychter, vertrekkend voorzitter van de Testcommissie RMiA, en Paul Willemse, die vanwege verandering van werkzaamheden afscheid nam als voorzitter van het RAiA. Eerder op de dag maakte de aanwezige SAR-vrijwilligers een geanimeerde puzzeltocht per boot-taxi en  Tuk Tuk door de Maasstad.