VGZ verlengt samenwerking met Atos; verhoging betrouwbaarheid dienstverlening en vergroten slagkracht staan centraal in vernieuwd contract

VGZ heeft haar overeenkomst met Atos voor het beheer van haar kritische bedrijfsapplicatie IT-infrastructuur met vijf jaar verlengd. Met deze contractverlenging wordt onder meer de digitale dienstverlening verder uitgebreid en verdiept. Zo gaat Atos zich richten op het end-to-end management en de automatisering van de technische bedrijfsprocessen van VGZ. Deze werden voorheen in de vorm van silo’s beheerd, terwijl nu sprake is van een horizontaal management. Dit maakt het mogelijk over de gehele keten incidenten te voorspellen en te voorkomen en de prestaties van systemen voortdurend te monitoren en te verbeteren. Ook tekent Atos voor het beheer, applicatiemanagement, security en compliance. Hiermee helpt zij VGZ de performance en continuiteit van haar IT ketenprocessen te verbeteren en nog efficiënter en sneller te laten verlopen.

Atos werkt al sinds 2009 met VGZ samen en met deze nieuwe overeenkomst stelt zij VGZ in staat zich te focussen op haar kernactiviteiten en te blijven beschikken over een betrouwbare dienstverlening aan ruim 4,4 miljoen verzekerden. Als ziektekostenverzekeraar heeft VGZ te maken met pieken en dalen in haar contacten met verzekerden, waarbij veel capaciteit en flexibiliteit van systemen wordt gevraagd. Dit is onder meer het geval wanneer het zogenoemde ‘overstapseizoen’ aanbreekt.

Atos zorgt er aan de ‘achterkant’ voor dat alle systemen van VGZ in staat zijn om dit proces zonder verstoringen te ondersteunen. Aan de ‘voorkant’ levert zij een bijdrage aan de bewaking en monitoring van de websites in de periode waarin klanten van verzekeraar veranderen. Deze websites hebben een uitstekende performance en dat scheelt bezoekers al snel zo’n dertig seconden tijd. Als VGZ veranderingen op haar websites wil doorvoeren, kan Atos daarnaast direct testen of deze veranderingen het gewenste resultaat zullen opleveren.

Door alle processen van VGZ nauwgezet te monitoren, helpt Atos de zorgverzekeraar op te schalen waar dat nodig is en kan zij op elk moment in elke schakel van de keten ingrijpen. Zo wordt het proces voortdurend geoptimaliseerd en geautomatiseerd, met een substantiële afname van (technische) incidenten tot gevolg. Daarnaast waarborgt Atos een strikte security van alle kritische processen van VGZ. Hieraan geeft zij onder meer invulling met een Security Operations Centre (SOC) in nauwe samenwerking met het SOC van VGZ.