Verzekeringsbranche blijft sceptisch over de noodzaak IRRD-regelgeving

    De Europese verzekeringssector heeft de verbeteringen verwelkomd die door de medewetgevers van de EU – de Europese Raad en het Parlement – ​​zijn overeengekomen in de IRRD-richtlijn (Insurance Recovery and Resolution Directive) . Insurance Europe blijft echter de noodzaak van een dergelijke uitgebreide regelgeving in twijfel trekken, gezien de bestaande regelgeving en waarborgen die er zijn.  

De IRRD, voorgesteld door de uitvoerende macht van de EU – de Europese Commissie – heeft tot doel de regulering van de verzekeringssector verder aan te scherpen en extra bevoegdheden voor de autoriteiten te creëren in het geval van faillissementen van verzekeraars. De IRRD zal voor veel bedrijven aanzienlijke extra operationele lasten met zich meebrengen en vereist dat er in alle EU-lidstaten afwikkelingsautoriteiten worden gevestigd. Het geeft deze autoriteiten en bestaande toezichthouders ook nieuwe bevoegdheden om in te grijpen in de activiteiten van een bedrijf, zelfs als het voldoet aan alle uitgebreide Solvency II-vereisten.         

Angus Scorgie, Head of Insurance’s prudential regulation & international affairs: “De verzekeringssector deelt de doelstelling van de richtlijn om een ​​zeer hoog niveau van consumentenbescherming te garanderen. Niettemin blijven wij sceptisch over de toegevoegde waarde van de richtlijn, omdat het prudentiële regime van Solvency II er al voor zorgt dat polishouders zeer goed worden beschermd en dat toezichthouders de bevoegdheden hebben om het hoofd te bieden aan de beperkte risico’s voor de financiële stabiliteit die de verzekeringssector met zich meebrengt. We zullen tijdens de volgende fase van de technische besprekingen moeten beoordelen welke kosten en lasten dit voor bedrijven met zich mee zal brengen.”

Insurance Europe heeft eerder opgeroepen tot garanties dat de IRRD niet verder zal gaan dan de internationale normen en geen onnodige lasten voor de sector zal veroorzaken.