Verzekeraars zetten zich in voor verhoging veilig gebruik rijhulpsystemen met 20%

Het Verbond van Verzekeraars ondertekende gisteren, samen met 41 andere publieke en private partijen, het ADAS-convenant. Met als belangrijkste doel: het veilig gebruik van veilige Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) in de komende drie jaar met twintig procent te verhogen.

Voertuigen worden in toenemende mate uitgerust met ADAS. “Echter, het verband tussen het gebruik van rijhulpsystemen en een afname van het aantal ongevallen is op dit moment onvoldoende helder”, aldus algemeen directeur Richard Weurding. 


Op dit moment zijn er heel veel ADAS-systemen op de markt, maar volgens het Verbond is onduidelijk of al deze systemen daadwerkelijk bijdragen aan de veiligheid. Er zijn rijhulpsystemen die niet zoveel doen voor de veiligheid, daarom willen de verzekeraars vooral inzetten op de systemen die verkeersveiligheid echt verbeteren en zorgen dat het kaf van het koren wordt gescheiden.

Acties Verbond
Alle partijen die het convenant ondertekenen (de ‘ADAS Alliantie’) hebben een eigen uitvoeringsplan met concrete acties opgesteld. Zo ook verzekeraars. Het Verbond wil onderzoek laten uitvoeren naar de wijze waarop rijhulpsystemen in de praktijk bijdragen aan het voorkomen van ongevallen en/of het verminderen van (letsel)schade. 


Daarnaast gaat het Verbond samen met andere brancheverenigingen zoals BOVAG, RAI en FOCWA de haalbaarheid onderzoeken van het invoeren van een certificeringsregeling voor fabrieks- en aftermarket rijhulpsystemen.


Volgens Weurding kunnen er door deze samenwerking betere afspraken met meer vaart worden gemaakt. Het Verbond hoopt dat er een omslag plaats gaat vinden naar het gebruik van systemen die daadwerkelijk het verschil maken. Dit zorgt uiteindelijk voor meer impact waar de verkeersveiligheid echt mee wordt geholpen.

EU-landen en autofabrikanten delen informatie voor meer verkeersveiligheid
  Europese lidstaten, autofabrikanten en aanbieders van navigatiesystemen gaan informatie over de omstandigheden op weg delen om zo de verkeersveiligheid te verbeteren. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat sprak dit gisteren af samen met vier andere Europese landen tijdens het ITS-congres in Eindhoven. Door deze afspraken krijgen miljoenen automobilisten in ons land toegang tot meer informatie over onveilige situaties op de route.
 
Moderne auto’s registreren steeds beter de omstandigheden op de weg. Denk aan gladheid, een spookrijder of een pechgeval op de vluchtstrook. Als deze informatie direct gedeeld wordt met wegbeheerders en andere auto’s op hetzelfde traject, kunnen automobilisten hun rijgedrag aanpassen en worden ongelukken en vertraging voorkomen.
Minister Van Nieuwenhuizen: “Tot nu toe hielden de betrokken partijen deze informatie voor zichzelf. Vandaag hebben we afgesproken dat data die belangrijk is voor de verkeersveiligheid wordt uitgewisseld tussen autofabrikanten en landen. Dat is echt een mooie stap waar iedereen op de weg van gaat profiteren.’’
 
De samenwerking werd aangekondigd op het ITS congres, het grootste Europese evenement op het gebied van Smart Mobility en digitalisering van transport. Daar waren onder meer verschillende demonstraties te zien van hoe het delen van dit soort informatie bijdraagt aan de verkeersveiligheid. Het komende jaar gaan autofabrikanten BMW, Volvo, Ford en Daimler, EU-lidstaten Nederland, Duitsland, Finland, Spanje en Luxemburg en navigatieaanbieders TomTom en Here informatie delen. Dat betekent dat miljoenen automobilisten in heel Europa verkeersveiligheidsinformatie in de auto gaan ontvangen. Er lopen nog gesprekken met andere Europese landen en bedrijven over deelname aan deze samenwerking.
 
ADAS
Op het ITS-congres ondertekende minister Van Nieuwenhuizen  ook met tientallen partijen een convenant om de bekendheid en het veilig gebruik van zogenoemde Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) te vergroten. Voorbeelden van ADAS zijn automatische remsystemen, detectiesystemen voor de dode hoek en systemen die de auto helpen op de eigen rijstrook te blijven. Het op de juiste  manier gebruiken van deze rijhulpsystemen maakt een auto veiliger en duurzamer. Onderdeel van het convenant is de lancering van online platform slimonderweg.nl waar weggebruikers informatie met elkaar delen over de kansen en risico’s van ADAS.
Minister Van Nieuwenhuizen: “Automobilisten weten vaak niet wat er allemaal mogelijk is met een moderne auto. Terwijl het juiste gebruik van rijhulpsystemen de verkeersveiligheid echt kan vergroten. Vanaf vandaag gaan tientallen partijen aan de slag om de bekendheid van ADAS en het veilig gebruik ervan te verbeteren en te stimuleren zodat meer automobilisten hiervan kunnen profiteren.”
 
Connected Transport Corridors
Ook op het gebied van goederenvervoer werden op het congres vandaag stappen gezet. Zo gaan vanaf eind dit jaar vrachtwagens op drie goederencorridors in ons land logistieke data uitwisselen. Het gaat dan onder meer om informatie over milieuzones, de beschikbaarheid van parkeerplaatsen, adviessnelheden en het voorspellen van de aankomsttijden bij terminals. Ook andere beschikbare nieuwe technieken worden op grote schaal in de praktijk gebracht, zoals prioritering bij intelligente verkeerslichten en het rijden in konvooi. De voorbereidingen op de corridors rond Amsterdam, Rotterdam en in Zuid-Nederland zijn gestart.

Minister Van Nieuwenhuizen maakte vandaag in Eindhoven verder internationale afspraken op het gebied van Mobility as a Service (MaaS). MaaS bundelt de vraag van reizigers en het vervoersaanbod van alle betrokken reisaanbieders. Voor de Benelux en Noordrijn-Westfalen geldt vanaf nu dezelfde standaard voor gegevensuitwisseling waardoor verschillende apps gemakkelijker aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Op deze manier is het delen van vervoersmogelijkheden, zoals de trein, bus, deelauto, deelfiets of (water)taxi, over de landsgrenzen heen nog eenvoudiger. Ook wordt mobiel betalen voor internationaal openbaar vervoer mogelijk.