Verzekeraars verbinden zich aan maatregelen loondoorbetaling

 

Verzuimverzekeraars zien goede mogelijkheden om werkgevers in het midden-en kleinbedrijf te ontzorgen bij hun verantwoordelijkheid voor ziek personeel. Samen met MKB Nederland en het ministerie van Sociale Zaken is een aanpak overeengekomen die tot doel heeft werkgevers te ontlasten en het beleid ten aanzien van preventie en re-integratie verder te professionaliseren.

Dat stelt algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars, die samen met bestuurslid David Knibbe (CEO Nationale Nederlanden) gisteren op het ministerie van Sociale Zaken een convenant loondoorbetaling MKB ondertekende. “Verzuim is voor kleine werkgevers die daar weinig ervaring mee hebben niet alleen een financieel risico maar ook een kopzorg. We kiezen gezamenlijk voor een aanpak die ervoor moet zorgen dat het voor kleine werkgevers eenvoudiger, duidelijker en goedkoper wordt”, aldus Weurding.

Met de ondertekening van een convenant met MKB Nederland verbinden verzuimverzekeraars zich aan de ontwikkeling van de verzuim-ontzorgverzekering. Met het convenant spreken partijen minimumeisen af waaraan deze verzekering moet voldoen. Verzekeraars kunnen daarop intekenen en hebben de vrijheid het pakket nog verder uit te breiden.

In de minimum-vereisten is onder meer vastgelegd op welke wijze de professionele dienstverlening die onderdeel is van de verzekering, wordt ingericht, maar ook over de mate waarin het eigen verzuim wordt meegewogen in de premie. De afspraken hebben als doel dat werkgevers optimaalontzorgd worden in het geval ze onverhoopt te maken krijgen met langdurig ziek personeel.

NN: Akkoord Loondoorbetaling verbetert positie ondernemer

Nationale-Nederlanden is positief over het vandaag gepresenteerde akkoord over Loondoorbetaling. Volgens David Knibbe, CEO Nationale-Nederlanden, “wordt het stelsel hiermee verbeterd, blijven de voorwaarden behouden om te investeren in preventie van verzuim en arbeidsongeschiktheid en krijgen kleine werkgevers meer ondersteuning bij re-integratie. De sterke punten van het systeem worden behouden en werkgevers kunnen zich meer richten op hun kernactiviteiten.’”

In het akkoord zijn afspraken gemaakt over de Poortwachtergarantie, casemanagement bij langdurig verzuim en een maximering van de premiestijging door eigen verzuim. Het doel is werknemers optimaal te ondersteunen bij werkhervatting en werkgevers zo veel mogelijk te ontzorgen bij hun verantwoordelijkheden. Het akkoord tussen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, MKB Nederland en het Verbond van Verzekeraars is gisteren gepresenteerd in aanwezigheid van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.