Verzekeraars verbeteren het verantwoord beleggingsbeleid

De 30 grootste verzekeraars in Nederland hebben het verantwoorde duurzame beleggingsbeleid flink verbeterd. Dit blijkt uit de resultaten van de groene benchmark die iedere twee jaar gepresenteerd wordt door de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO).

Het VBDO-onderzoek neemt de prestaties onder de loep van het verantwoord beleggingsbeleid van 30 Nederlandse verzekeraars, samen goed voor een belegd vermogen van meer dan €450 miljard.

Ondanks dat de criteria voor het onderzoek zijn verzwaard, is een verbetering in de breedte te zien. De vijf grootste verzekeraars, die samen ruim 90% van het belegd vermogen vertegenwoordigen, laten ook zeer goede scores in de top zien. De verzekeringssector als geheel zet ieder jaar stappen vooruit, maar er is verbetering nodig waar het gaat om actief aandeelhouderschap.

Athora dit jaar koploper

De top drie van 2019 verschoof dit jaar onderling van plaats: Athora eindigt deze keer als relatief meest duurzame verzekeraar op nummer 1 met een score van 4,5 uit 5 (2019: plaats 2). NN schuift naar een tweede positie en de top drie wordt gecomplementeerd door  a.s.r. De Goudse  maakt een opmerkelijke sprong van zeven plaatsen en is daarmee de snelste stijger.

De VBDO-benchmark laat zien dat de verzekeringssector stappen zet op klimaatbeleid, al voeren 2 op de 5 verzekeraars nog geen concreet beleggingsbeleid op dit onderwerp. Uit het rapport blijkt ook dat bijna de helft (48%) van de verzekeraars nog geen gebruik maakt van actief aandeelhouderschap met focus op klimaat, een belangrijk middel voor het veranderen van beleid en activiteiten van bedrijven waarin wordt belegd.

Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars, is blij dat de middengroep een duidelijke verbetering laat zien ten opzichte van de benchmark 2019. En dat  grote verzekeraars hoog blijven scoren, zeker nu de lat door de VBDO weer hoger is gelegd. “We zijn er uiteraard nog lang niet, maar zien een duidelijke, brede ontwikkeling waar hardwerkende mensen gedreven werken om het beleggingsbeleid te verduurzamen om zo impact te creëren.”

De onderzoekers geven in het rapport ook aan dat veel verzekeraars het beleggingsbeleid in 2021 weer hebben verbeterd, maar dat wordt niet meegenomen in de resultaten aangezien de resultaten gaan over 2020. 

Van risicomanagement naar echte impact

Volgens Weurding is de opgave om de CO2-uitstoot terug te dringen conform het Parijsakkoord enorm. De Nederlandse verzekeringssector is gecommitteerd om hier aan bij te dragen, onder andere via het commitment aan het Klimaatakkoord. Middels het IMVO-convenant werkt de verzekeringssector aan het verder verbeteren van het volledige verantwoorde beleggingsbeleid. Weurding: “Dat biedt uitdagingen, zoals het stimuleren van bedrijven om CO2 verminderen, het verkrijgen van data over de CO2-uitstoot, actief aandeelhouderschap en uitsluitingsbeleid en het bepalen van eigen reductiedoelstellingen. Daarbij probeert elke verzekeraar zijn steentje bij te dragen, waarbij van grote beleggers uiteraard meer wordt verwacht. De VBDO-benchmark laat zien dat de verzekeraars met de grote beleggingsportefeuille dit ook waarmaken en bovenaan strijden voor de eervolle