Verzekeraars omarmen nieuwe AOV-beroepenlijst; Vernieuwde beroepenlijst leidt tot beter passende dekking

 

Naar aanleiding van de nieuwe gestandaardiseerde beroepenlijst hebben meerdere verzekeraars het afgelopen jaar acceptatienormen en prijsbepaling van hun arbeidsongeschiktheidsverzekeringen herzien. Deze beroepenlijst is ontwikkeld door verzekeraars, adviseurs en andere zogenaamde ketenpartners (waaronder MoneyView) en wordt onderhouden door het SIVI.

Nog niet alle verzekeraars gebruiken deze gestandaardiseerde beroepenlijst vanwege systeemtechnische of organisatorische redenen. Sommige verzekeraars moeten de keuze nog maken of de lijst überhaupt als standaard gaat gelden. Positief is wel dat vrijwel alle verzekeraars de beroepenlijst hebben gecontroleerd en voor alle 1.056 beroepen de acceptatiecriteria zijn vastgesteld. Dit blijkt uit marktonderzoek van MoneyView.

Ondernemers worden op basis van deze nieuwe beroepenlijst nauwkeuriger geaccepteerd, onder andere door nuancering van bepaalde beroepen. Zo zijn nieuwe beroepen toegevoegd of beroepsomschrijvingen veranderd of verduidelijkt. Dit leidt ertoe dat bepaalde beroepen niet, anders of juist wel worden geaccepteerd. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval bij een bouwkundige. Bij dit beroep wordt onderscheid gemaakt tussen een bouwkundige die zijn bureauwerk combineert met beperkt toezichthoudend werk, een bouwkundige die meewerkt op locatie en een bouwkundige die toezichthoudend werk deels combineert door mee te werken op locatie. Bij eerdere beroepenlijsten werd bij dit beroep soms alleen onderscheid gemaakt tussen wel of niet meewerkend en ontbrak de nuancering.

Productrating

MoneyView heeft de jaarlijkse MoneyView ProductRating vastgesteld van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Vijf sterren voor voorwaarden gaan naar De Amersfoortse (AOV en Flexibele AOV) Univé (RisicoVerminderaar Vast Inkomen ongeval en ziekte). Vijf sterren voor de prijsstelling zijn toegekend aan: Delta Lloyd (AOV voor zelfstandig ondernemers, schadevariant) Univé (RisicoVerminderaar ongeval en ziekte).