Verzekeraars nemen advies AFM informatiedocumenten ter harte

Verzekeraars verwelkomen de adviezen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) met betrekking tot informatiedocumenten. Deze Europees vastgestelde documenten, ook wel Insurance Product Information Documents (IPID) genoemd, vertonen volgens de AFM op punten nog onvolkomenheden. Het vinden van de juiste balans tussen beknoptheid en compleetheid vergt een goede dialoog tussen verzekeraars en toezichthouder. Daar passen de aangereikte handvatten goed bij.

Het is volgens het Verbond niet verrassend dat de AFM in de praktijk verbeterpunten signaleert. De IPID-regelgeving is namelijk nog niet zo lang van kracht. ,,De AFM reikt ons nu bruikbare handvatten aan voor verbeteringen. Wij hechten er zelf groot belang aan dat consumenten een goed beeld hebben van wat wel en niet gedekt is op een polis’’, aldus algemeen directeur Richard Weurding.

Voorloper in Europa

Vooruitlopend op de IPID-regelgeving had het Verbond alvast zogeheten ,,Verzekeringskaarten’’ geïntroduceerd, waarmee een consument in een oogopslag via icoontjes kon zien wat de belangrijkste eigenschappen van een polis zijn. Daarmee liep het Verbond voorop in Europa. De IPID-regelgeving borduurt daar op verder en vervangt de documenten die Nederlandse verzekeraars al gebruikten.

Handvatten

De informatie die verzekeraars delen over gedekte risico’s is over het algemeen goed, maar de informatiedocumenten bieden op het gebied van uitgesloten risico’s en dekkingsbeperkingen nog niet voldoende inzicht. De AFM roept verzekeraars op hun IPID’s op basis van deze bevindingen kritisch tegen het licht te houden, en heeft daartoe een aantal handvatten opgesteld. Met de handvatten kunnen verzekeraars lay out opties beter gebruiken en meer informatie aanbieden over wat wel en niet verzekerd is.