Verzekeraars geven gehoor aan oproep DNB en EIOPA om af te zien van dividenduitkeringen en inkoop van eigen aandelen

EIOPA en DNB hebben begin deze maand er bij verzekeraars op aangedrongen hun financiële buffers op peil te houden en tijdelijk hun dividenduitkeringen en aandeleninkoopprogramma’s op te schorten als gevolg van de COVID-19 pandemie.

. Inmiddels hebben tal van verzekeraars publiekelijk gehoor gegeven aan de oproep van zowel de nationale als Europese toezichthouder, waaronder Achmea, AEGON, a.s.r., NN en de Volksbank.

a.s.r. meldde begin deze week in een persbericht  deze oproep op te volgen en stelt daarom de betaling van het slotdividend voor 2019 uit en schort het lopende aandeleninkoopprogramma tot nader order op. CEO Jos Baeten: “Het respecteren van de langetermijn-belangen van al onze stakeholders, inclusief onze aandeelhouders, heeft altijd centraal gestaan bij onze besluitvorming. Onze robuuste balans en sterke operationele bedrijfsvoering hebben ons in staat gesteld om consequent onze beloften na te komen. Hoewel onze solvabiliteit en liquiditeitspositie robuust zijn gebleven, hebben wij besloten om de oproep van EIOPA en onze Nederlandse toezichthouder, DNB, te volgen en de dividendbetalingen en het bestaande aandeleninkoopprogramma tot nader order op te schorten.”           Op dezelfde dag maakte ook de NN Group  bekend dat het zal handelen in overeenstemming met de aanbevelingen van EIOPA en De Nederlandsche Bank (DNB), gepubliceerd op 2 april 2020. “Hoewel NN goed gekapitaliseerd is en een sterke liquiditeitspositie heeft, zal het de betaling van dividenden op haar gewone aandelen uitstellen in overeenstemming met de aanbevelingen van EIOPA en DNB.   David Knibbe, CEO van NN Group: ‘De situatie rond de COVID-19-pandemie blijft zich snel ontwikkelen. Bij NN doen we er alles aan om het welzijn van onze collega’s, klanten en de bredere gemeenschappen waarin we leven en werken te beschermen. Hoewel we tot nu toe geen grote directe impact op onze activiteiten hebben gezien en NN goed is gekapitaliseerd, hebben we besloten om te voldoen aan de aanbevelingen van de verzekeringstoezichthouders gezien de uitzonderlijke omstandigheden van de huidige crisis.”    .

Achmea heeft gisteren haar beluit bekend om  het uitkeren van dividend aan aandeelhouders op te schorten tot er meer duidelijkheid is over de impact van het coronavirus. De verzekeraar  zal in de tweede helft van 2020 op basis van de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de financiële positie op dat moment beoordelen of er alsnog een uitkering op aandelen kan plaatsvinden. Willem van Duin, voorzitter Raad van Bestuur: “Het coronavirus heeft een grote impact op iedereen. Als coöperatieve verzekeraar doen wij er alles aan om onze 10 miljoen klanten ook onder deze uitzonderlijke omstandigheden zo goed mogelijk te helpen. Daarbij staan de gezondheid en veiligheid van onze klanten en medewerkers voorop. Hoewel onze solvabiliteit en liquiditeitspositie robuust zijn, hebben wij besloten de oproep van EIOPA en DNB te volgen en de dividenduitkering op aandelen tot nader order op te schorten.”