Verzekeraars en brandweer: aandacht voor brandveiligheid in bouwregelgeving

Het Verbond van Verzekeraars en Brandweer Nederland pleiten gezamenlijk voor een integrale brandveiligheidsbenadering in bouwregelgeving. De twee partijen hebben samen een brief gestuurd aan de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken.Op 20 november vindt namelijk in de Tweede Kamer het Algemeen Overleg plaats over Bouwregelgeving, risicovloeren en gevaarlijke dakconstructies.

In de brief laten verzekeraars en de brandweer weten blij te zijn met het voornemen van de minister om de brandveiligheidseisen voor woongebouwen aan te scherpen, maar ze vinden dat gemeenten meer haast moeten maken met het uitvoeren van risicoscans. Daarnaast vragen de partijen om met een breder vizier naar brandrisico’s te kijken en daarom te komen tot een integrale bandveiligheidsbenadering in de bouwregelgeving. Dit geldt niet alleen bij woonfuncties, maar ook bij bedrijven. Gelet op de geplande woningbouw de komende jaren in combinatie met de duurzaamheidsopgave, is het nú het moment om brandveilig bouwen beter wettelijk te regelen.