Verzekeraars dragen bij aan Fonds Duurzaam Funderingsherstel