Verzekeraars coulant bij verlopen rijbewijs door corona-maatregelen

Door de Coronacrisis is het voor sommige bestuurders niet mogelijk om hun rijbewijs op tijd te verlengen. Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom een coulanceregeling opgesteld waar verzekeraars aan deelnemen. Dit betekent dat bestuurders gewoon verzekerd blijven, ook als het rijbewijs verlopen is.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft aangegeven hier ook niet op te handhaven. Het Verbond van Verzekeraars benadrukt dat het verlopen van deze documenten wel een direct gevolg moet zijn van de coronacrisis. de regeling geldt niet voor bestuurders met een rijbewijs dat maar voor 1 of 3 jaar geldig is.

Meer informatie over de coulanceregeling is te vinden in de kamerbrief van minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Eerder deze week sloten verzekeraars al aan bij een coulancebeleid voor beroepschauffeurs en binnenvaartschippers