Verzekeraar Tom de Swaan (Zurich) benoemd in de raad van commissarissen DNB

© De Nederlandsche Bank.

DeNederlandsche Bank heeft de benoeming bekend gemaakt van Tom de Swaan als lid van de raad van commissarissen van DNB. De benoeming gaat per  juni 2018 in.  Drs. Tom de Swaan (1946) is econoom en heeft een brede bestuurlijke ervaring als prudentieel toezichthouder, bestuurder en intern toezichthouder in de financiële sector.Hij is thans werkzaam als chairman of the board bij Zurich Insurance Group.Swaan zal bij zijn aantreden bij DNB zijn teruggetreden uit zijn functie bij Zurich Insurance Group, en in verband hiermee ook een afkoelingsperiode in acht nemen door de eerste zes maanden na zijn aantreden niet deel te nemen aan eventuele beraadslagingen van de raad over Zurich Insurance.

Een van de kerntaken van DNB is het prudentieel toezicht op de financiële sector. De raad van commissarissen van DNB houdt onder andere toezicht op het toezichtbeleid van DNB. Ter versterking van deze taak zocht de raad een commissaris met een additioneel financiële sector profiel, en vond deze in Tom de Swaan. Eerdere functies vervulde De Swaan onder meer bij De Nederlandsche Bank (1986-1998, directie, portefeuille toezicht), ABN AMRO (1998-2006, raad van bestuur – CFO), Financial Services Authority in het VK (2001-2007, non-executive board member) en Van Lanschot (lid en later voorzitter raad van commissarissen 2007-2016). Deze ervaring van Tom de Swaan levert bij uitstek een financiële-sectorprofiel op, en maken dat hij bij zeer goed in staat is vraagstukken met betrekking tot (het toezicht op) de financiële sector te duiden vanuit het standpunt van de prudentieel toezichthouder én met diepgaande kennis van de dilemma’s en uitdagingen van de financiële sector.

De raad van commissarissen en directie van DNB zijn zeer verheugd over de komst van Tom de Swaan naar DNB. Zijn brede en diepgaande bestuurlijke ervaring in de financiële sector en het prudentieel toezicht zijn van grote toegevoegde waarde voor DNB.