Verisk Projects voorspelt explosieve omzetgroei cyberverzekeringsmarkt met 20 tot 30%  per jaar

 

De verzekeringsmarkt voor zakelijke cyber(aansprakelijkheids)verzekeringen groeit de komende jaren wereldwijd explosief met 20 tot 30% per jaar naar een totale omzet van 6,2 miljard in 2020. Die verwachting heeft het  Amerikaanse bedrijf Verisk, een leidende serviceprovider op het gebied van data-analytics, uitgesproken op basis van een recente marktanalyse.

Maroun Mourad is president commercial lines bij Verisk’s zogehetenh ISO-activteiten, het bdrijfsonderdeel dat zich bezighoudt met dataanalytics en andere beslissingsondersteunende diensten voor de schadeverzekeringsindustrie. “Bijna dagelijks bevestigen voorbeelden van datalekken  in de sectoren gezondheidzorg en onderwijs het belang van een goede afdekking van het cyberrisico. Vanwege de groeiende afhankelijkheid van digitalisering raakt het risico van een aansprakelijkheidsclaim na een cyberincident vrijwel elk bedrijf.  Nu de verzekeirngsmarkt meer en meer groeit naar volwassenheid zien we een toenemende penetratiegraad van cyberverzekeringen  in het kleine en middensegment.”

Prashant Pai, vice-president cyber offerings, vult aan: “Zowel de doelen als de aard van de cyberaanvallen veranderen regelmatig, waardoor bepaalde bedrijfstakken meer geneigd zijn dan anderen om zich te verzekeren tegen het cyberrisico. Het zien en en het op juiste wijze vaststellen van de omvang van de kansen wordt cruciaal voor verzekeraars om hun inspanningen in deze snel groeiende verzekeringsmarkt daadwerkelijk in financieel resultaat om te zetten.