Verbondsdirecteur Richard Weurding pleit voor duidelijkheid en houvast

De verzekeringssector heeft baat bij een lange termijnstrategie en een heldere visie. Zowel van het nieuwe kabinet als van de Europese Commissie en het Europees Parlement. Duidelijkheid biedt houvast, zodat verzekeraars hun rol beter kunnen vervullen.” Dat zei algemeen directeur Richard Weurding begin deze week.

Weurding opende traditiegetrouw het nieuwe jaar met de medewerkers van het Verbond van Verzekeraars. Dit keer niet in het Verzekeringsgebouw aan de Bordewijklaan, maar aan de overkant, in het kantoorpand van AEGON/a.s.r. Na een waterschade in het najaar van 2023 kreeg het Verbond net voor de kerst met een fikse brand te maken. “Hoeveel pech kun je hebben?”, aldus Weurding. Voorlopig is het Verbond gehuisvest in het MA-gebouw aan het Aegon-plein.

Zigzagbeleid

Hij gebruikte twee steekwoorden om zijn nieuwjaarsboodschap helder voor het voetlicht te brengen: duidelijkheid en houvast. “Verzekeraars hebben duidelijkheid nodig om problemen te kunnen aanpakken en maatschappelijke vraagstukken tot een oplossing te brengen. Ze hebben geen behoefte aan zigzagbeleid en ook niet aan de enorme regeldruk die we in de afgelopen jaren hebben gezien. Die werkt alleen maar verstikkend voor bedrijven. Ook voor verzekeraars.”

Pensioenwet

Hij noemde onder meer de nieuwe pensioenwet als voorbeeld. “De wet is nog niet ingevoerd of hij staat politiek alweer ter discussie. Dat brengt veel onzekerheid met zich mee.”

Min of meer hetzelfde geldt voor de basisverzekering voor ZZP’ers en voor het stelsel van sociale zekerheid. “Die eerste is nog steeds in ontwikkeling. Het wordt tijd voor duidelijkheid en uitvoerbare oplossingen. Ook de toekomstbestendigheid van onze sociale zekerheid staat al langer ter discussie. Het klopt dat de uitvoering schuurt, maar laten we ervoor waken dat we het hele stelsel onnodig op z’n kop zetten.”

Lange termijn duidelijkheid

Weurding kwam er geregeld op terug. Duidelijkheid voor de lange termijn is hard nodig. Bijvoorbeeld voor ons zorgstelsel, maar ook voor een goede aanpak van klimaat en duurzaamheid. “Hoe gaan we van A naar B? Hoe krijgen we de heldere transitiepaden die verzekeraars en pensioenfondsen nodig hebben om hun investeringen goed te kunnen inrichten?”

Duidelijkheid is in zijn ogen ook nodig om te kunnen werken aan oplossingen en ons aan te passen aan de nieuwe klimaatomstandigheden. “We hebben in de afgelopen weken weer aan den lijve ondervonden hoe belangrijk het is hoe en waar we bouwen in de toekomst. Een heldere visie van het kabinet kan ook helpen om tot een oplossing te komen voor het overstromingsrisico van de grote rivieren en de zee.”

Opvallende verkiezingen

Naast vooruit blikte Weurding ook kort terug in zijn nieuwjaarstoespraak. Hij noemde 2023 “een turbulent jaar”. Onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne, de aanval op Israël en de daaropvolgende geweldspiraal in Gaza. Maar hij dacht ook aan de hoge inflatie en energieprijzen die door het dak gingen. En hij noemde de verkiezingen in eigen land ‘opvallend’.


“Vooral de uitslag. We mogen wel spreken van een politieke aardverschuiving in ons land. De formatie is nog volop gaande en als de voortekenen niet bedriegen, zullen VVD en BBB het kabinet met PVV en NCS complementeren. Maar de formatie duurt nog lang, er kan nog van alles gebeuren.”

Rol Verbond

Intussen gaat het Verbond in 2024 onverdroten door met de veelheid aan onderwerpen. Naast zzp, het nieuwe pensioenstelsel en het stelsel van sociale zekerheid zullen klimaat en duurzaamheid veel aandacht opslokken, verwacht Weurding. “Daarnaast staan onderwerpen die direct de bedrijfsvoering van verzekeraars raken hoog op onze agenda. Ik denk aan Solvency, verslaggeving, data delen, AI, toezicht, innovatie, de arbeidsmarkt, diversiteit en de sectorale arbeidsvoorwaarden. En tot slot zullen we dit jaar werken aan een nieuw midellangetermijnplan voor 2025-2027, zodat we onszelf en de sector weer de nodige houvast verschaffen.”

Bron Verzekeraars.nl