Verbond ‘wisselend enthousiast’ over  voorstellen vakbekwaamheidsbouwwerk

 

Het van Verzekeraars heeft bij minister Hoekstra van Financiëm gereageerd op de internetconsultatie Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) over het vakbekwaamheidsbouwwerk. Daarin geeft de verzekeraarsorganisatie aan ‘wisselend enthousiast’ te zijn over de voorgenomen wijzigingen. Het Verbond kan zich vinden in een aantal voorgestelde wijzigingen, maar plaatst ook vraagtekens bij sommige voorstellen.

“Een belangrijk uitganspunt voor verzekeraars is dat het vakbekwaamheidsbouwwerrk tot doel heeft de klant van goed advies te voorzien. Een goed vakbekwaamheidsstelsel dient dus in de eerste plaats het belang van de klant”, stelt het Verbond nadrukkelijk in de reactie. Verzekeraars vinden het schrappen van de beroepskwalificatie ‘Adviseur Basis’ en de voorgenomen vrijstelling voor Kredietverzekeraars een goede keuze, omdat de huidige verplichtingen op dit punt geen toegevoegde waarde hadden voor klanten en adviseurs. Het onderwerp doorbeleggen van pensioenexpiraties zou wat het Verbond betreft beter passen in de module Vermogen. Ook wijzen verzekeraars erop een consequente lijn te voeren in het samenvoegen van de eind- en toetstermen voor Consumptief Krediet in de module Hypothecair Krediet, gelijk aan de opzet van de modules Schadeverzekeringen Particulier en Zorg. Tot slot vindt het Verbond het belangrijk dat de modules aansluiting hebben op de praktijk omdat dit het advies aan de klant ten goede komt. Daarover blijven we graag in gesprek met het CDFD.

Foto verbond