Verbond ‘wisselend enthousiast’ over voorstellen vakbekwaamheidsbouwwerk

Het Verbond van Verzekeraars heeft bij minister Hoekstra van Financiën gereageerd op de internetconsultatie Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) over het vakbekwaamheidsbouwwerk. Daarin geeft de verzekeraarsorganisatie aan ‘wisselend enthousiast’ te zijn over de voorgenomen wijzigingen. Het Verbond kan zich vinden in een aantal voorgestelde wijzigingen, maar plaatst ook vraagtekens bij sommige voorstellen.

“Een belangrijk uitganspunt voor verzekeraars is dat het vakbekwaamheidsbouwwerk tot doel heeft de klant van goed advies te voorzien. Een goed vakbekwaamheidsstelsel dient dus in de eerste plaats het belang van de klant”, stelt het Verbond nadrukkelijk in de reactie. “Met het schrappen van de beroepskwalificatie ‘Adviseur Basis’ zijn wij verheugd omdat dit leidt tot het vervallen van PE-examens voor de module Wft-Basis. Dit zorgt voor een betere aansluiting op de praktijk en een kostenbesparing voor de verzekeringssector.” Ook het voorgenomen onderbrengen van kredietverzekeraars onder de Vrijstellingsregeling Wft in het implementatiebesluit Verzekeringsdistributie vindt het Verbond een goede keuze, omdat de huidige verplichtingen op dit punt geen toegevoegde waarde hadden voor klanten en adviseurs. “Voor kredietverzekeraars is de verplichting om de modules voor Schade Particulier te behalen en onderhouden een flinke last, zeker omdat zij alleen zakelijke klanten adviseren.”

Ten aanzien van het doorbeleggen van pensioenexpiraties zien verzekeraars, aldus het Verbond, geen reden om de module Pensioen aan te passen op dit onderwerp.  “Het besluit zou beter aansluiten beter aansluiten op de praktijk als dit onderwerp bij de module Vermogen en het bijbehorende PE-examen wordt ondergebracht. De Wft-module Vermogen gaat namelijk al over beleggen; het doorbeleggen van pensioenexpiraties vraagt slechts om een aanscherping van die module.”

In zijn reactie wijst het Verbond erop een consequente lijn te voeren in het samenvoegen van de eind- en toetstermen voor Consumptief Krediet in de module Hypothecair Krediet, gelijk aan de opzet van de modules Schadeverzekeringen Particulier en Zorg. Tot slot vindt het Verbond het belangrijk dat de modules aansluiting hebben op de praktijk omdat dit het advies aan de klant ten goede komt. “Daarover blijven we graag in gesprek met het CDFD.”

Foto Verbond