Verbond waarschuwt voor negatieve gevolgen pensioenakkoord

Het pensioenakkoord leidt tot forse problemen voor deelnemers aan bestaande premieregelingen. Het Verbond waarschuwt in een position paper voor deze negatieve gevolgen. “Zo kunnen de gevolgen voor de pensioenopbouw van de deelnemers en/of de pensioenlasten van werkgevers substantieel zijn. Als kabinet, sociale partners en parlement dat aanvaardbaar vinden, dan moet er in elk geval worden gezorgd voor specifieke en duidelijke communicatie over de risico’s en uitbreiding van individuele mogelijkheden om het pensioentekort aan te vullen”, stelt het Verbond van Verzekeraars in het position paper, dat is aangeboden aan de Tweede Kamer voor een rondetafelgesprek over de uitwerking van het pensioenakkoord.

Hier kunt u de volledige position paper  inzien.