Verbond vraagt bij minister aandacht voor stijgende medische kosten in het buitenland

Tijdens het nieuwjaarsontbijt van het Ministerie van Buitenlandse Zaken Stef Blok heeft algemeen directeur Richard Weurding tijdens een korte presentatie aandacht gevraagd voor de alsmaar stijgende medische kosten in, met name, Noord-Amerika.“Eén van onze leden kreeg recent een claim van 85.000 euro voor het laten verwijderen van een abces”, vertelt Weurding. “Terwijl deze persoon slechts één dag in het ziekenhuis in Las Vegas heeft moeten verblijven.”

Mede doordat zorgverzekeraars de dekking in de aanvullende zorgverzekering beperken, komt er steeds meer druk te liggen op de dekking van medische kosten in de reisverzekering. Naar aanleiding van Weurdings oproep heeft minister Blok aangegeven hier op een later moment met het Verbond van Verzekeraars over door te willen praten.

Populariteit
Weurding had ook goed nieuws: “87% van alle reizen naar het buitenland wordt door een reisverzekering gedekt. Veel reizigers zijn zich dus bewust van de toegevoegde waarde van een reisverzekering.” De populariteit van de verzekering heeft ook een keerzijde. De reisverzekering staat al jaren in de top vijf van de verzekeringen waarop het meest gefraudeerd wordt. “We moeten ons realiseren dat alle eerlijke klanten aan verzekeringsfraude meebetalen,” aldus Weurding. “We zijn naar onze klanten toe verplicht om dit soort ongewenst gedrag hard aan te pakken.”

Omdat nog steeds 13% van de buitenlandse reizen zonder reisverzekering wordt ondernomen, heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken toegezegd de reisverzekering in hun campagnes prominenter naar voren te brengen.