Verbond verwelkomt nieuwe leden

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdag 29 juni 2022 heeft het Verbond van Verzekeraars het aspirant-lidmaatschap toegekend aan Wakam. Daarnaast is het aspirant-lidmaatschap van Lemonade omgezet in een volledig lidmaatschap.

Naast Wakam zijn eerder dit jaar ook Swiss Re international, iptiQ Life en iptiQ EMEA P&C aspirant-lid geworden.

  • Wakam is een verzekeraar die op maat gemaakte verzekeringsoplossingen ontwerpt die onder white-label worden gedeeld door distributiepartners, InsurTechs, startups en retailers. Ook is Wakam gespecialiseerd in het ontwikkelen van embedded verzekeringsoplossingen.
  • Swiss Re international SE (ook bekend als Swiss Re Corporate Solutions) richt zich op B2B-bedrijven met schadeproducten in de grootzakelijke markt.
  • iptiQ Life en iptiQ EMEA P&C zijn labels van Swiss Re. iptiQ is een internationale, digitale B2B2C verzekeraar die levens- en schadeverzekeringsproducten aanbiedt via een end-to-end platform.

Volledig lidmaatschap

Aspirant-leden moeten binnen 2 jaar voldoen aan de zelfregulering. Na een toets door Stichting toetsing verzekeraars (Stv) wordt het lidmaatschap toegekend. Tijdens de ALV op 29 juni 2022 is het aspirant-lidmaatschap van Lemonade omgezet in een volledig lidmaatschap.

Tot slot is ANWB Rechtsbijstand benoemd tot buitengewoon lid. Statutair kunnen juridisch zelfstandige schaderegelingskantoren, die conform de vereisten in artikel 4:65 lid 2 van de Wft de schadeafhandeling van rechtsbijstandverzekeringen verrichten, het buitengewoon lidmaatschap aanvragen. Daarmee hebben zij nagenoeg dezelfde rechten als een regulier lid van het Verbond.