Verbond van Verzekeraars tot Tweede Kamer: neem integrale brandveiligheid als uitgangspunt

Het Verbond van Verzekeraars wil dat er meer aandacht komt voor de integrale brandveiligheid in bouwregelgeving. Dat zal directeur Leo De Boer onder andere aanbevelen tijdens het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de brandveiligheid van isolatiemateriaal dat wordt gebruikt in Nederlandse gebouwen en woningen.

Aanleiding voor het gesprek is de Zembla-uitzending van eerder dit jaar waarin verzekeraars zich zorgen maken over het gebruik van brandbare isolatiematerialen. Verzekeraars zien in de praktijk dat brandgevaarlijke gevelpanelen in de zakelijke markt op grote schaal in de bouw worden toegepast. Ook in de woningbouw zien verzekeraars dat veel dakconstructies voorzien zijn van brandbare isolatie. Verzekeraars komen vaak pas in beeld als het materiaal al in een gebouw of woning verwerkt is.

Bouwbesluit
Het Verbond vindt dat binnen het Bouwbesluit er meer aandacht moet komen voor de brandbaarheid en de branduitbreidingskans van een gebouw, waar nu nog vooral de vluchtveiligheid het uitgangspunt is. Op deze manier kunnen branden niet alleen voorkomen worden, maar ook meer beheersbaar gemaakt worden.

Het Verbond vindt verder dat er meer bewustwording nodig is bij zowel de verstrekkers van vergunning als opdrachtgevers en uitvoerders. Dat kan bijvoorbeeld in de betreffende vakopleidingen. Ook het vergunningsproces en handhaving daarop moet verbeteren, waarbij aanpassingen meer getoetst worden op brandveiligheid.