Verbond van Verzekeraars positief over verplichte AOV voor zelfstandigen

Het is goed dat de Stichting van de Arbeid met een advies komt dat zekerheid biedt aan zzp’ers in Nederland. Omdat de behoeften van zzp’ers sterk uiteenlopen, is het belangrijk dat zij ook bij een verplichte verzekering tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico voor een passende oplossing kunnen kiezen. Het Verbond van Verzekeraars is positief over het voorstel dat ruimte laat voor een effectieve begeleiding bij ziekte en re-integratie. Op de website van het Verbond licht algemeen directeur Richard Weurding in een video een en ander toe.

Ik vind het een goed plan. Veel zzp-ers zijn niet of onvoldoende verzekerd en daarom sta ik achter het initiatief van sociale partners”, aldus Weurding, die desgevraagd aangeeft het geen tegenvaller te vinden dat de AOV-verzekering niet door verzekeraars maar ’publiek’ moet worden uitgevoerd. “Daar hebben we zelf voor gepleit. Deze regeling is een publieke regeling en heeft uniforme voorwaarden. Dat past ook beter in een publieke omgeving met een publieke uitvoerder en niet met private verzekeraars die juist meer maatwerk leveren.”

Minister Koolmees wil een verzekering die voor  zzp-ers toegankelijk en betaalbaar is. De verbondsdirecteur denkt dat deze verzekering hieraan voldoet. “Er zijn al 300.000 zzp-ers die een volwaardige verzekering hebben en die kunnen die behouden. Het huidige voorstel is een basisverzekering op minimumloonniveau. Als zzp-ers extra dekking willen hebben, dan kan dat ook.”

De sociale partners willen daar keiharde voorwaarden aan verbonden. Zo kun je niet zomaar de publieke verzekering verlaten en een private oplossing kiezen met een grotere dekking. Weurding zegt dat terecht te vinden. “Het is ook belangrijk dat er een stabiele situatie ontstaat tussen enerzijds het UWV en anderzijds private verzekeraars. Als we dit systeem introduceren is het ook belangrijk dat de re-integratie en preventie ook in één hand blijft. Dat bij een publieke oplossing  alleen de UWV dat doet en bij een private verzekering dat alleen de verzekeraar dat uitvoert.”

Wat Weurding desgevraagd opvalt is dat we met dit initiatief gelijk een situatie creëren dat we een goede basisvoorziening hebben op het gebied van sociale zekerheid voor alle werkenden. “De Stichting van de Arbeid zegt eigenlijk ook met deze stap dat het  onnodig is om verder in te grijpen op het gebied van de bescherming van werknemers. Daar ben ik het van harte mee eens.”

Hoe ziet de toekomt van inkomensverzekeraars eruit als dit werkelijkheid wordt?, zo luidde de slotvraag die aan de Verbondsdirecteur werd gevraagd. Zijn antwoord: “Logisch is dat er voor ons veel werk aan de winkel is. Er zullen ontzettend veel vragen op verzekeraars afkomen van zzp-ers die al een verzekering hebben. We gaan natuurlijk kijken hoe we onze producten en dienstverlening verder kunnen verbeteren en hoe we de toegankelijkheid kunnen verbeteren. Dus veel werk aan de winkel  maar we gaan door met wat we doen: zzp-ers helpen met maatwerkoplossingen. Juist in een situatie waarin mensen ziek of arbeidsongeschikt zijn helpen met een goede verzekering.”

De volledige video vindt u hier: https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/het-verbond-positief-over-verplichte-aov-zelfstandigen