Verbond van Verzekeraars pleit voor uitbreiding toepassingsmogelijkheden Event Data Recorders

 

Verzekeraars verwelkomen de door de Europese Commissie voorgestelde introductie van een verplichte gegevensrecorder voor ongevallen: Event Data Recorders (EDR’s). Met gegevens uit EDR’s kunnen de lidstaten de verkeersveiligheid beter analyseren en vergroten. Maar zij bepleiten wel de toepassingsmogelijkheid van EDR’s uit te breiden. “Voeg aan de voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen toe dat de autoriteiten na een ongeval de data mogen uitlezen om de omstandigheden en oorzaak van het ongeval snel en zorgvuldiger te kunnen vaststellen. Dit bespoedigt de beantwoording van de aansprakelijkheidsvraag en de schadeafhandeling.”

In een whitepaper hieromtrent schrijft het Verbond van Verzekeraars dat de huidige praktijk kan leiden tot onbevredigende uitkomsten. “Om de aansprakelijkheid te beoordelen, zijn verzekeraars afhankelijk van de lezingen van de betrokken verkeersdeelnemers. Immers, in veruit de meeste gevallen komt de politie niet meer. Dat is lastig als de lezingen verschillen. Het is voor slachtoffers onbevredigend als bijvoorbeeld een snelheidsovertreding niet kan worden bewezen. Hierdoor komt het voor dat mensen eigenlijk ten onrechte een (volledige) schadevergoeding krijgen of dat de verzekeraar de schadevergoeding niet (op een andere verzekeraar) kan verhalen. Dat is maatschappelijk ongewenst.”

De toekomst: snellere beoordeling van aansprakelijkheid

Met gegevens uit een EDR kunnen de omstandigheden en oorzaak van een verkeersongeval goed in beeld worden gebracht, vervolgt het Verbond. “Voorwaarde hiervoor is dat een EDR, anders dan in het voorstel van de Europese Commissie, ook het voertuigidentificatienummer registreert. Na een ongeval kunnen dan de autoriteiten, bijvoorbeeld de politie, data uitlezen. De autoriteiten moeten dit direct en zelf kunnen doen om te voorkomen dat gegevens kunnen worden uitgelezen of gewijzigd door een partij die er belang bij heeft. De verzekeraar kan vervolgens (mede) op basis van de ongevalsrapportage van de politie snel over de voor de beoordeling van de aansprakelijkheid essentiële informatie beschikken. Dat leidt tot snellere afwikkeling van (letsel)schade.”

Privacy

Het spreekt volgens het Verbond van Verzekeraars voor zich dat de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ook op EDR’s van toepassing zijn. “De voorgestelde ruimere toepassing vereist toevoeging van een tweede doel van EDR’s aan de voorschriften voor de typegoedkeuring. Als de politie nu een rapport en ongevallenanalyse maakt, worden in het politierapport of procesverbaal ook al de voor de beoordeling van de betrokkenheid en aansprakelijkheid relevante gegevens vermeld. Denk hierbij aan (indien bekend) snelheid, richting, richtingaanwijzer aan/uit, gordel wel/niet om etc. Het politierapport en/of proces-verbaal wordt beschikbaar gesteld aan de betrokken verkeersdeelnemers en verzekeraars. Aan de aard van de geregistreerde gegevens verandert dus niets, wel de kwaliteit ervan.”