Verbond van Verzekeraars komt met infographic om letselschadeslachtoffers te helpen bij het aanvragen van een voorschot


Om letselschadeslachtoffers te helpen bij het aanvragen van een voorschot, heeft het Verbond van Verzekeraars een infographic gemaakt. In vier stappen wordt uitgelegd welke weg slachtoffers moeten bewandelen om in aanmerking te komen voor een voorschot.

De infographic maakt duidelijk welke informatie een verzekeraar nodig heeft om het slachtoffer een voorschot te kunnen geven. Het bericht van de verzekeraar dat de letselschade wordt vergoed, vormt daarbij het startsein. Wanneer het definitieve schadebedrag (nog) niet meteen bekend is, keert de verzekeraar een voorschot uit waarmee het slachtoffer gemaakte of nog te maken kosten door de letselschade niet (lang) zelf hoeft voor te schieten. Voorbeelden zijn huishoudelijke hulp, het eigen risico voor ziektekosten en reiskosten.

De infographic geeft daarnaast nog andere handige tips, zoals het advies voor de zekerheid bonnetjes en rekeningen van de gemaakte kosten te bewaren, informatie te delen over het herstel, of financiële informatie op een rij te zetten bij arbeidsongeschiktheid. Denk daarbij aan loonstrookjes en belastingaangiftes of als ZZP’er aan een opgave van omzet, kosten en belastingen. Verzekeraars kunnen de infographic gebruiken in de communicatie met letselschadeslachtoffers.

Werken aan een vereenvoudigd systeem voor letselschadeafhandeling

Aanleiding voor de infographic is het onderzoek van de Universiteit Utrecht naar de oorzaken van langlopende letselschadezaken. In het onderzoek kwam meerdere keren naar voren dat het slachtoffers helpt als zij weten wanneer en hoe zij in aanmerking komen voor een voorschot. De infographic is een van de stappen om te komen tot een vereenvoudigd systeem voor letselschadeafhandeling. Een systeem dat beter aansluit bij de behoefte van het letselschadeslachtoffer. Eerder publiceerde het Verbond de Smartengeldcalculator voor licht letsel en de nieuwe Toolkit Contact Helpt. Met behulp van de Smartengeldcalculator kunnen aansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekeraars op een eenvoudige manier berekenen op hoeveel smartengeld een slachtoffer recht heeft. Samen met Slachtofferhulp Nederland werkt het Verbond aan een versie van de Smartengeldcalculator voor slachtoffers. Deze versie is in de loop van 2023 gereed. Met behulp van de nieuwe Toolkit Contact Helpt kunnen slachtoffers en veroorzakers van verkeersongevallen contact met elkaar opnemen. Dit helpt bij de verwerking van het ongeval en kan het proces verkorten