Verbond van Verzekeraars intensiveert samenwerking met Nederlandse Schuldhulproute

Het Verbond van Verzekeraars intensiveert de samenwerking met de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). Het is belangrijk dat verzekeraars klanten met een verhoogd risico op financiële problemen weten te vinden, te bereiken en te helpen. Het Verbond steunt zijn leden actief om zich zelfstandig aan te sluiten bij NSR. Voor kleinere leden zal het Verbond een laagdrempelige, collectieve aansluiting faciliteren en aanmoedigen. Achmea, Aegon, ASR, NN, Univé en ZLM sloten zich al eerder aan bij NSR. Het uiteindelijke doel is dat de gehele verzekeringssector klanten verwijst naar passende hulp bij financiële problemen. Deze hulp is te vinden op het platform van NSR: Geldfit.nl

Harold Herbert, directeur van het Verbond van Verzekeraars: “De verzekeringssector geeft met deze stap extra invulling aan zijn aandacht voor de financiële gezondheid van zijn klanten. We hebben inmiddels meerdere succesvolle initiatieven met NSR genomen, zoals pilots met verzekeraars en de schuldhulproute voor consumenten en ondernemers. De sector kent ook zelfregulering: het protocol bij betalingsachterstanden, waarin staat hoe verzekeraars omgaan met klanten met premieachterstanden. Verzekeraars kunnen bijdragen aan het tijdig signaleren van betalingsproblemen van hun klanten. Zo zijn premie-achterstanden een belangrijke indicator van achterliggende financiële problemen. Het belang van een goede ondersteuning van klanten wordt alsmaar groter. We verkeren in een situatie met hoge inflatie, waarvan de energieprijzen het beste voorbeeld zijn.”

De schuldhulproute biedt klanten die in een lastige financiële situatie verkeren passende hulp om tot concrete oplossingen te komen. Het Verbond van Verzekeraars blijft aanjager van pilots in de markt en zorgt binnen de vereniging voor kennisuitwisseling en informatiebijeenkomsten. Ook zet het Verbond zich met SchuldenLabNL in om te lobbyen voor een aanpak van geldzorgen/ schulden in de gehele keten.

Paul Bakker, strategisch adviseur NSR: “Ik ben erg blij met de samenwerking met het Verbond van Verzekeraars. De samenwerking brengt mensen met geldzorgen eerder in beeld en leidt hen naar passende hulp, zodat schulden worden beperkt of voorkomen. Onze gezamenlijke missie is een Nederland zonder schuldzorgen. Het Verbond van Verzekeraars vertegenwoordigt een sector die van groot belang is voor het uitbreiden van ons bereik en het realiseren van deze missie. Er is nog veel schuldschaamte en het schuldenlandschap is complex. Met bedrijven, gemeenten en samenwerkingspartners werken we aan één centrale schuldhulproute voor een financieel gezond Nederland. Sinds de oprichting in oktober 2019 hebben meer dan 600.000 mensen gebruik gemaakt van de NSR.”

Meer weten? kijk op: Nederlandse Schuldhulproute (NSR) of Geldfit.nl