Verbond van Verzekeraars en Royal HaskoningDHV tekenen partnerschap

Met de toename van extreem weer door klimaatverandering is het verzekeren van overstroming belangrijk voor Nederland. “Daarom zijn we trots dat onze bestaande samenwerking met Royal HaskoningDHV vandaag wordt omgezet naar een partnership”, aldus Geeke Feiter, directeur van het Verbond van Verzekeraars.

Inmiddels heeft het merendeel van de Nederlandse consumenten en het mkb een opstalverzekering die dekking biedt tegen neerslag en lokale overstromingen (de zogeheten secundaire keringen). Na de overstromingen in Limburg in 2021 is het aantal verzekeraars dat deze dekking aanbiedt flink uitgebreid en het aanbod groeit nog steeds. Maar er bestaat geen overstromingsverzekering voor grote rivieren, zoals de Maas, grote meren en de zee.

De komende jaren richt de samenwerking tussen het Verbond en Royal HaskoningDHV zich op het ontwikkelen van een verzekeringsoplossing voor schade door het overstromen van deze primaire waterkeringen. Een ander doel is het adviseren van verzekeraars en hun klanten aan de hand van inzichten, preventie- en aanpassingsoplossingen voor bestaande verzekeringen, gericht op overstromingsrisico’s. Feiter: “Royal HaskoningDHV biedt niet alleen preventie- en adaptatieoplossingen en ondersteuning met technisch advies over overstromingsrisico’s. Zij beschikken over enorm veel kennis op het gebied van data over overstromingen en klimaat”, stelt zij. “Deze diepgaande kennis en expertise kunnen wij goed gebruiken om toekomstbestendige verzekeringsoplossingen aan te bieden. Zeker nu de risico’s op overstromingen door extreem weer alleen maar toenemen,” benadrukt Feiter.

140 jaar ervaring in waterveiligheid

Royal HaskoningDHV, met meer dan 140 jaar ervaring in waterveiligheid en het ontwerpen van adaptieve infrastructuren zoals de Afsluitdijk en het Nederlandse Deltaprogramma, is een wereldwijd toonaangevend advies- en ingenieursbureau op het gebied van waterveiligheid. Hun experts opereren op het snijvlak van overstromingsrisicobeheer en leveren zeer gedetailleerde overstromingsgegevens voor acceptatie en prijsstelling en ondersteuning voor overstromingsrisicopreventie en -aanpassing.

“Wij zijn blij met deze samenwerking omdat we graag een brug willen slaan tussen de verzekeringsmarkt en de wereld van techniek”, zegt George Peters, Global Director Climate Resilience bij Royal HaskoningDHV. Volgens Peters is een beter begrip van klimaatrisico’s via data-analyse en het vertalen van die informatie naar tastbare oplossingen essentieel. “Ons wereldwijde team werkt al jaren samen met publieke en private instellingen. De opgedane kennis en ervaring bieden verzekeraars de unieke kans om de volgende generatie verzekeringen vorm te geven. Samen met het Verbond streven wij ernaar om overstromingsverzekeringen voor iedereen toegankelijk te maken voor de Nederlandse markt.”

V.l.n.r. Detmer Koekoek, Richard Weurding, Geeke Feiter,
George Peters en Timo Brinkman